Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

În toamna anului viitor elevii din Fîntînele-Mureș vor învață într-o școală complet modernizată cu fonduri europene

La sediul ADR Centru din Alba Iulia a fost semnat contractul de finanțare în valoare totală de peste trei milioane lei pentru îmbunătățirea condițiilor de studiu în școală din satul Călimănești. Investițiile privind reabilitarea, extinderea și dotarea acestei unități de învățământ vor fi susținute din fonduri REGIO, că urmare a semnării contractului de finanțare gestionat de Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, prin care titularul – UAT Fîntînele – va derula lucrări de construcții, dar și activități de dotare cu echipamente, prin POR 2014-2020. 
  
Finanțarea este acordată în cadrul Axei Prioritare 10.1 a Programului REGIO 2014-2020, pentru investiții în educație și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții, prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, în conformitate cu apelul de proiecte dedicat învățământului obligatoriu.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea gradului de participare a populației școlare din învățământul obligatoriu la un sistem educațional performant, care să asigure resursele umane necesare unei dezvoltări socio-economice durabile. Cele mai importante obiective specifice ale acestei cereri de finanțare vizează: reabilitarea și extinderea clădirii Școlii Gimnaziale Călimănești, în comună Fîntînele, creșterea ariei utile pentru fiecare elev în cadrul clădirii acestei școli, asigurând astfel spațiul necesar derulării în condiții bune a procesului educațional, precum și introducerea programului de tip ”Scoala după scoala”, pentru a oferi elevilor din categorii defavorizate șansa de a se adapta la cerințele educaționale. 

Atingerea acestor obiective se va realiză prin reabilitarea și extinderea actualei clădiri formate din demisol și parter a școlii din Călimănești, modernizarea și construirea de noi spații adecvate, precum și dotarea acestora cu mobilier specific învățământului școlar.

Bugetul întregului proiect este de 3.117.131,52 lei, din care 3.044.468,01 lei reprezintă finanțarea nerambursabila acordată de AMPOR (puțin peste 650 mii euro), iar lucrările se vor finaliza până în 31 octombrie 2020. 

Sursa: Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru

Vizualizări: 73