Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

POCU: Solicitări de clarificare pentru comunități marginalizate (non-roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială

AM POCU a informat solicitanții că începând cu data de 17.01.2019 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificări de la comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte POCU/400/4/2/ Reducerea numărului de comunități marginalizate (non - roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin implementarea de măsuri integrate/2/Reducerea numărului de comunități marginalizate (non - roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin implementarea de măsuri integrate, pentru etapa de evaluare tehnică și financiară.

Solicitanții sunt rugați să verifice periodic contul MySMIS 2014+ și să răspundă, punctual, în termenul precizat în cadrul scrisorii de clarificări, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de utilizare a mecanismului de clarificare POCU”.

În conformitate cu prevederile Ghidurilor Solicitantului – Condiții Specifice, „Comisia de evaluare cere solicitantului clarificări atunci când evaluatorul consideră că o informaţie lipseşte sau nu este suficient de clară. Se poate solicita un singur set de clarificări pentru verificarea evaluării tehnice și financiare.”

Sursa: Ministerul Fondurilor Europene 

Vizualizări: 148