Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Comisia europeană doreşte un proces decizional mai eficient și mai democratic în domeniul politicii fiscale a UE

Luni, 15.01.2019, Comisia europeană a lansat dezbaterea privind reformarea procesului decizional în anumite domenii ale politicii fiscale a UE, care în prezent necesită unanimitate în rândul statelor membre. Adesea, unanimitatea nu poate fi atinsă cu privire la inițiativele fiscale cruciale și poate duce la întârzieri costisitoare și la politici sub nivelul optim.

Comunicarea publicată ieri propune o foaie de parcurs pentru trecerea progresivă și orientată la votul cu majoritate calificată (VMC) în cadrul procedurii legislative ordinare în anumite domenii ale politicii fiscale comune a UE, precum este deja cazul pentru majoritatea altor domenii de politică ale UE. Această posibilitate este prevăzută de tratatele UE.

În cadrul votului cu majoritate calificată, statele membre ar fi în măsură să ajungă la compromisuri mai rapide, mai eficace și mai democratice în materie de fiscalitate, valorificând întregul potențial al acestui domeniu de politică. De asemenea, în cadrul procedurii legislative ordinare, deciziile fiscale ar beneficia de contribuții concrete din partea Parlamentului European, asigurându-se astfel o mai bună reprezentativitate a opiniilor cetățenilor și o responsabilitate crescută.

Comisia nu propune nicio modificare a competențelor UE în domeniul fiscal sau a drepturilor statelor membre de a stabili după cum consideră de cuviință cotele de impozitare a persoanelor fizice sau a întreprinderilor. În schimb, scopul este de a permite statelor membre să își exercite mai eficient suveranitatea deja partajată, astfel încât provocările comune să poată fi abordate mai rapid.

Din pricina regulii unanimității, unele propuneri-cheie în materie de creștere, competitivitate și echitate fiscală în cadrul pieței unice au fost blocate timp de mai mulți ani. În același timp, până în prezent, Parlamentul European, ales în mod democratic, a avut doar un rol consultativ în procesul decizional.

Comisia a solicitat liderilor UE, Parlamentului European și altor părți interesate să evalueze posibilitatea unei evoluții treptate, în patru etape, către luarea de decizii pe baza votului cu majoritate calificată (VMC), astfel cum se prevede mai jos în fișa informativă.

  • În etapa 1, statele membre ar conveni asupra trecerii la luarea de decizii cu majoritate calificată în cazul măsurilor de îmbunătățire a cooperării și a asistenței reciproce între statele membre în combaterea fraudei fiscale, a evaziunii fiscale, precum și în cazul inițiativelor administrative pentru întreprinderile din UE, precum obligațiile de raportare armonizate. Aceste măsuri sunt, de obicei, salutate de toate statele membre, dar sunt susceptibile să rămână blocate din motive care nu au legătură cu chestiunile în cauză.
  • În aceeași ordine de idei, etapa 2 ar introduce VMC ca instrument util pentru avansarea măsurilor în care fiscalitatea sprijină alte obiective de politică, de exemplu, combaterea schimbărilor climatice, protecția mediului sau ameliorarea sănătății publice.
  • Utilizarea votului cu majoritate calificată în cadrul etapei 3 ar contribui la modernizarea normelor UE deja armonizate, precum normele privind TVA-ul și accizele. Accelerarea procesului decizional în aceste domenii ar permite statelor membre să țină pasul cu cele mai recente evoluții tehnologice și cu ultimele evoluții ale pieței, spre avantajul atât al statelor membre, cât și al întreprinderilor din UE.
  • Etapa 4 ar permite trecerea la votul cu majoritate calificată pentru proiecte fiscale majore, cum ar fi baza fiscală consolidată comună a societăților (CCCTB) și un nou sistem de impozitare a economiei digitale, care sunt necesare urgent pentru a asigura o impozitare echitabilă și competitivă în UE. În special, CCCTB progresează încă foarte lent din pricina regulii unanimității.

Comunicarea de luni propune ca statele membre să aibă în vedere punerea în aplicare a etapelor 3 și 4 până la sfârșitul anului 2025.

Sursa: Reprezentanţa Comisiei Europene în România

Vizualizări: 98