Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

DRU - Un nou apel pentru propuneri de proiecte

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane şi-a propus să lanseze, împreună cu Organismele Intermediare desemnate, în data de 16 aprilie 2008, cererile de propuneri de proiecte de grant (cu valoare cuprinsă între minim 50.000 şi maxim 500.000 euro). De asemenea, Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane va lansa în luna mai 2008 cererile de propuneri de proiecte strategice (cu valoare cuprinsă între minim 500.000 şi maxim 5.000.000 euro).

Prima runda a cererilor de propuneri de proiecte s-a incheiat
Joi, 20 martie 2008, ora 17.00, s-a încheiat prima rundă a cererilor de propuneri de proiecte finanţate prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU) 2007-2013. Cererile de propuneri de proiecte au fost lansate în data de 15 februarie 2008, cu ocazia vizitei oficiale în România a Comisarului European pentru Ocupare, Afaceri Sociale si Egalitate de Sanse, domnul Vladimir SPIDLA. Transmiterea cererilor de finanţare, pentru prima dată în România, a fost realizată exclusiv electronic, prin sistemul informatic ActionWeb aflat pe pagina de internet a Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane www.fseromania.ro.
Rezultatul deschiderii primelor linii de finanţarea din Fondul Social European evidenţiază un mare interes pentru acest program: au fost transmise electronic 276 cereri de finanţare de către 234 promotori de proiecte. AMPOSDRU va începe procesul de evaluare a tuturor cererilor de finanţare primite, proces ce urmează a fi finalizat în scurt timp, aproximativ o lună. Rezultatele procesului de evaluare vor fi publicate pe pagina de internet a AMPOSDRU si vor fi disponibile pentru publicul larg. Cererile de finanţare transmise au o valoare aproximativă de 2.300.000.000 lei (623 milioane euro), din care, în medie, 96% reprezintă asistenţa financiară nerambursabilă (din Fondul Social European si co-finanţare naţională) si 4% reprezintă contribuţia beneficiarilor. Fiecare proiect poate avea o valoare cuprinsă între minim 1.850.000 si maxim 18.500.000 lei, respectiv minim 500.000 si maxim 5.000.000 euro.
Participarea la aceste cereri de propuneri de proiecte a fost deosebit de mare: 1.321 promotori de proiecte s-au înregistrat în sistemul informatic si au conceput 4.594 idei de proiecte.
Apelul s-a adresat tipurilor de proiecte în cadrul a 15 domenii majore de intervenţie din POS DRU 2007-2013, avându-se în vedere intervenţii pentru:

  • dezvoltarea sistemelor de educaţie si formare profesională: „Educaţie mai bună pentru toţi”, „Universitate pentru viitor”, „Profesionisti în educaţie si formare”, „Calificări europene”, „Scoala doctorală”;
  • tranziţia de la scoală la viaţa activă: „Învaţă o meserie”;
  • prevenirea părăsirii timpurii a scolii: „A doua sansă în educaţie”;
  • adaptabilitatea forţei de muncă si promovarea antreprenoriatului: „Fii întreprinzător!” si „Acţionăm împreună”;
  • dezvoltarea serviciilor publice de ocupare: „Calitate în serviciile de ocupare” si „Profesionisti în piaţa muncii”;
  • dezvoltarea forţei de muncă în mediul rural: „Mediul rural – oportunităţi de ocupare”;
  • incluziunea socială: „Pentru o viaţă mai bună”, „Împreună pe piaţa muncii” si „Sanse egale si respect”.
POS DRU 2007-2013 este finanţat de Fondul Social European si de Guvernul României si are ca principal obiectiv investiţia în oameni, îmbunătăţirea competenţelor, asigurarea calităţii în educaţie si formare profesională, identificarea unor locuri de muncă mai bune, adaptabilitatea forţei de muncă si a întreprinderilor pentru a se asigura competiţia pe noua piaţă globală a muncii si asistarea persoanelor din grupurile vulnerabile pentru a se integra pe piaţa muncii.
Sursa: AMPOSDRU

Vizualizări: 126