Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

POR 2014 – 2020: Cum s-a evitat riscul de dezangajare la nivelul programului

Astăzi, 7 ianuarie 2019, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a publicat raportul de activitate pentru perioada octombrie 2017 - ianuarie 2019, în care se regăsesc următoarele date:

Programul Operațional Regional 2014-2020

Programul Operaţional Regional a fost revizuit şi transmis oficial Comisiei Europene, pentru aprobare, în luna iulie, iar principalele modificări care au condus spre evitarea riscului de dezangajare se referă la:

 • introducerea, ca activitate eligibilă, a achiziţiei de ambulanţe (beneficiari: parteneriatele formate din Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi inspectoratele județene pentru situații de urgență din fiecare regiune): au fost semnate 7 proiecte regionale în valoare totală de 120 de milioane de euro, în cadrul cărora s-au livrat deja, în luna decembrie 2018, 420 de ambulanţe în valoare totală de 158 milioane lei;
 • crearea unei axe dedicate spitalelor regionale, a cărei rată de cofinanţare să fie de 50% din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) şi 50% de la bugetul de stat, şi creşterea procentului de finanţare din FEDR la 70% pentru celelalte intervenţii dedicate sănătăţii (unităţi de primiri urgenţe, ambulatorii, ambulanţe) din actuala Axă Prioritară 8 (astfel, AMPOR va putea solicita la rambursare o sumă mai mare);
 • introducerea, ca activitate eligibilă, a achiziţiei de echipamente medicale pentru unităţile de primiri urgenţe/compartimentele de primiri urgenţe, pentru structuri de suport ale urgenţei şi ambulatorii (beneficiar – Ministerul Sănătăţii): s-au semnat 56 de contracte, în valoare totală de 1,1 miliarde lei, din care s-au rambursat 700 milioane lei;
 • completarea tipurilor de beneficiari eligibili, pentru a face posibilă depunerea de proiecte nefinalizate (beneficiari: Ministerul Educaţiei Naţionale şi Ministerul Sănătăţii): s-au contractat 10 proiecte, ale căror beneficiar este parteneriatul dintre Ministerul Educaţiei Naţionale şi peste 300 de unităţi administrativ-teritoriale, în valoare totală de 580 milioane lei, pentru construcţia de şcoli şi grădiniţe, din care s-au rambursat 180 milioane lei;
 • preluarea, de către MDRAP, a Programului Operaţional Iniţiativa pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii (POIIMM) şi implementarea acestuia sub forma unei axe prioritare în cadrul POR 2014-2020, precum şi suplimentarea alocării financiare cu 150 de milioane de euro, prin realocarea unor sume din alte axe prioritare ale POR 2014- 2020;
 • lansarea de apeluri pentru „proiecte nefinalizate” în domeniile monumentelor istorice, drumurilor judeţene şi mobilităţii urbane: au fost semnate 76 proiecte, în valoare totală de 2,5 miliarde lei, şi s-au depus cereri de rambursare în valoare totală de 780 milioane lei.

Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

 • au fost lansate 29 apeluri, în valoare totală de 1.043,54 milioane euro, din care contribuția din FSE (Fondul Social European) este de 851,08 milioane euro, reprezentând o rată de lansare de 158,52% din alocarea totală la nivel de program;
 • au fost depuse 621 proiecte, cu o valoare totală eligibilă de 659,35 milioane euro;
 • au fost semnate 303 contracte de finanțare, cu valoare totală eligibilă de 288,09 milioane euro, din care FSE este de 241,9 milioane euro, ceea ce reprezintă 43,77% din alocarea POCA;
 • 1.275 cereri de prefinanțare, plată și rambursare procesate, în valoare totală de 101,66 milioane euro;
 • au fost efectuate plăți în valoare de 85,24 milioane euro, din care 71,66 FSE, ceea ce reprezintă 12,96% din alocarea UE;
 • 13 contracte sunt pe circuitul de avizare, cu o valoare totală eligibilă de 6,23 milioane euro;
 • 14 declarații de cheltuielii transmise la ACP, în valoare totală eligibilă de 85,24 milioane euro;
 • 13 aplicații de plată transmise de ACP către CE, în valoare totală eligibilă de 57,31 milioane euro (pentru aplicațiile de plată nr.1-13, CE a rambursat 43,38 milioane euro), iar ultima aplicație de plată (nr. 14) - în valoare de 27,93 milioane euro, a fost procesată de ACP și transmisă CE la finalul anului 2018.

Programele de Cooperare Teritorială Europeană 

 • Pentru Programul INTERREG V-A România-Bulgaria, au fost lansate 3 apeluri de proiecte, cu o valoare FEDR de 202,8 milioane euro, reprezentând 100% din alocarea programului. Până în acest moment, au fost selectate 199 de proiecte, cu o valoare FEDR de 273,10 milioane euro, reprezentând 134,6% din alocarea programului fără asistenţă tehnică;
 • Pentru Programul Interreg V-A România-Ungaria, au fost lansate 6 apeluri de proiecte, cu o valoare FEDR de 177,79 milioane euro, reprezentând 100% din alocarea programului fără asistență tehnică. În cadrul acestor apeluri, au fost depuse 248 proiecte, cu o valoare FEDR de 205 miliarde euro. Până în acest moment, au fost selectate 94 de proiecte, cu o valoare FEDR de 182,4 milioane euro, reprezentând 102,82% (pe open calls s-a făcut supracontractare) din alocarea programului fără asistenţă tehnică;
 • Pentru Programul Interreg-IPA de Cooperare Transfrontalieră România-Serbia, au fost lansate 3 apeluri de proiecte, cu o valoare IPA de 70,67 milioane euro, reprezentând 100% din alocarea programului. Până în acest moment, au fost selectate 34 de proiecte, cu o valoare IPA de 47,76 milioane euro, reprezentând 70.85% din alocarea programului, fără asistenţă tehnică. Selecția proiectelor din cadrul ultimului apel de proiecte este preconizată a avea loc la sfârșitul lunii ianuarie 2019;
 • Pentru Programul Operațional Comun România-Republica Moldova 2014-2020 au fost lansate 2 apeluri de proiecte (pentru proiecte hard – cu infrastructură și pentru proiecte soft – fără infrastructură), cu o valoare totală ENI de 48,6 milioane euro, reprezentând întreaga alocare disponibilă pentru proiecte. În cadrul acestor apeluri au fost depuse 241 proiecte, cu o valoare totală a ENI de 148 milioane euro. Până în acest moment, au fost contractate 5,24 milioane euro ENI aferente axei prioritare de Asistență tehnică, reprezentând 6,46% din alocarea ENI aferentă acestei axe, dintre care 290.000 euro ENI în anul 2018. Până în acest moment, au fost primite de la Comisia Europeană 15,986,609 milioane euro ENI și nu au fost dezangajate fonduri;
 • Pentru Programul Operațional Comun România-Ucraina 2014-2020 au fost lansate 2 apeluri de proiecte (pentru proiecte hard – cu infrastructură și pentru proiecte soft – fără infrastructură), cu o valoare totală ENI de 36,1 milioane euro, reprezentând întreaga alocare disponibilă pentru proiecte. În cadrul acestor apeluri au fost depuse 197 proiecte, cu o valoare totală a ENI de 107 milioane euro;
 • Pentru Programul Operațional Comun Bazinul Mării Negre 2014-2020 au fost lansate două apeluri de proiecte, cu o valoare ENI de 44,07 milioane euro, reprezentând 98,91% din alocarea programului fără asistență tehnică, dintre care un apel în anul 2018, cu o valoare ENI de 24,47 milioane euro, reprezentând 54,46% din alocarea programului fără asistență tehnică.

Programul Național de Dezvoltare Locală 

În cadrul programului sunt gestionate în total 11.093 contracte de finanțare, din care 3.304 obiective sunt finalizate. În etapa I (2013-2019), sunt finanțate obiective (în valoare totală de 17.800 milioane lei), din care, până în prezent, au fost decontate 13.098 milioane lei (73,5% din total alocat). În etapa a II-a (2017-2020), sunt finanțate 6.711 obiective (în valoare totală de 29.702 milioane lei), din care, până în prezent, au fost decontate 2.814 milioane lei (9,5% din total alocat).

În anul 2018, au fost transferate către unitățile administrativ-teritoriale, pentru realizarea obiectivelor de investiții prin PNDL, fonduri de la bugetul de stat în valoare de:

 1. 1.825.062.482,18 lei pentru obiectivele finanțate în cadrul PNDL I;
 2. 2.578.723.722,89 lei pentru obiectivele finanțate în cadrul PNDL II.

În ceea ce privește situația obiectivelor finanțate pe domenii, cele mai importante din punct de vedere al numărului de obiective sunt obiectivele de infrastructură locală: ­

 • drumuri (2.407 obiective finanțate din PNDL I și 2.083 obiective finanțate din PNDL II);
 • alimentare cu apă și canalizare (1.629 obiective finanțate din PNDL I și 1.311 obiective finanțate din PNDL II);
 • unități de învățământ (818 obiective finanțate din PNDL I și 1.373 obiective finanțate din PNDL II);
 • creșe și grădinițe (356 obiective finanțate din PNDL I și 862 obiective finanțate din PNDL II);
 • unități sanitare (15 obiective finanțate din PNDL I și 592 obiective finanțate din PNDL II);
 • poduri și podețe (169 obiective finanțate din PNDL I și 456 obiective finanțate din PNDL II).

Sursa: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

Vizualizări: 1169