Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

POCU: Solicitări de clarificare pentru proiectele din cadrul „Bursa student antreprenor”

AM POCU transmite începând cu 13.12.2018 solicitări de clarificare de la comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte POCU/379/6/21 „Bursa student antreprenor - măsură activă pentru creșterea participării studenților din categorii vulnerabile la programe de studii de licență” finanțate în cadrul Obiectivelor Specifice: O.S. 6.7, O.S.6.9 și O.S. 6.10., pentru etapa de evaluare tehnică și financiară. Clarificările vor fi primite prin sistemul informatic MySMIS 2014+.

Solicitanții sunt rugați să verifice periodic contul MySMIS 2014+ și să răspundă, punctual, în termenul precizat în cadrul scrisorii de clarificare, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de utilizare a mecanismului de clarificare POCU”.

În conformitate cu prevederile Ghidurilor Solicitantului – Condiții Specifice, Comisia de evaluare cere clarificări atunci când evaluatorul consideră că o informaţie lipseşte sau nu este suficient de clară. Se poate solicita un singur set de clarificări pentru verificarea evaluării tehnice și financiare.

Sursa: Ministerul Fondurilor Europene

Vizualizări: 84