Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Apel de proiecte pentru IMMurile care dezvoltă produse inovatoare în domeniul IT&C. Se acordă până la 3,7 milioane de euro asistență financiară nerambursabilă!

Săptămâna viitoare se lansează al doilea apel de proiecte din cadrul Programului Operațional Competitivitate, Acțiunea 2.2.1 - Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere.

În cadrul apelului, solicitanții pot primi până la 3,7 milioane euro asistență financiară nerambursabilă. În funcție de tipul de proiect, mărimea întreprinderilor și a regiunilor de dezvoltare în care își desfășoară activitatea, se poate beneficia de cofinanțare europeană care variază între 20% - 80% din totalul cheltuielilor eligibile (anumite tipuri de cheltuieli beneficiază de sprijin 100%). Regiunea București - Ilfov este eligibilă în cadrul acestui apel! 

Cine poate solicita finanțare?

 • Întreprinderi (microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii) care își desfășoară activitatea în România, centrate pe domeniul TIC
 • Întreprinderi (microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii) care își desfășoară activitatea în România, în cadrul clusterelor centrate pe domeniul TIC
 • Consorții (parteneriate) de microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii care își desfășoară activitatea în România, în cadrul clusterelor  centrate pe domeniul TIC.

Sprijinul nerambursabil va viza dezvoltarea de produse/servicii/aplicații TIC inovatoare prin:

 • Investiții în active corporale și necorporale în cadrul unei investiții inițiale sau
 • Investiții în cercetare industrială și dezvoltare experimentală sau
 • Investiții în proiecte de inovare ale IMM-urilor sau
 • Investiții în proiecte de inovare de proces și organizaționale.

Ce se finanțează (tipurile de cheltuieli eligibile pot să difere în funcție de tipul de proiect):

 • achiziționarea de hardware TIC și a altor dispozitive aferente
 • amenajarea data center în care se vor instala echipamentele TIC achiziționate prin proiect
 • achiziționarea de clădire/spațiu și teren
 • achiziționarea aplicațiilor software/licențelor necesare implementării proiectului
 • cheltuielile cu personalul: cercetători, tehnicieni și alți membri ai personalului auxiliar
 • cheltuieli pentru servicii de consultanță în domeniul inovării și pentru serviciile de sprijinire a inovării

Serviciile de consultanță pentru elaborarea documentațiilor necesare depunerii proiectului reprezintă cheltuieli eligibile care pot fi rambursate în procent de 100% de finanțator.

Proiectele pot fi depuse în perioada 17 decembrie 2018 – 14 februarie 2019. Verificarea caracterului inovator al proiectului va fi făcută de experți externi, înainte de demararea evaluării efective a conformității administrative și va avea caracter eliminatoriu.

Pentru mai multe detalii despre apel, click aici (fișă de proiect disponibilă în mod gratuit pentru membrii înregistrați fonduri-structurale.ro).

Structural Consulting Group - www.fonduri-structurale.ro are experiență în scrierea și implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene, dobândită de-a lungul timpului în cadrul a numeroase proiecte de succes, coordonate atât din poziția de beneficiar, cât și din cea de consultant. Pentru mai multe detalii despre cum vă putem sprijini în depunerea unei cereri de finanțare în cadrul prezentei oportunități de finanțare vă rugăm să ne scrieți la structuralcg@fonduri-structurale.ro sau să ne contactați la 0725072533, Raluca Prelucă - consultant senior Structural Consulting Group - www.fonduri-structurale.ro.

Raluca Prelucă,

www.fonduri-structurale.ro

Vizualizări: 1635