Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

AM POCU: S-au prelungit termenele de depunere a proiectelor pentru SPO, comunități marginalizate și depistarea cancerului colorectal

În data de 28.11.2018, AM POCU a publicat trei Corrigenda la: 

 1. Ghidul Solicitantului - Condiţii Specifice „Modernizarea instituţiilor pieţei forţei de muncă (SPO)", aferent POCU 2014-2020, Axa Prioritară 3 - Locuri de muncă pentru toţi, Obiectiv specific 3.10: Adaptarea structurilor SPO de la nivel naţional şi teritorial prin introducerea unor noi instrumente/ sisteme/ proceduri/ servicii/ mecanisme etc. privind nevoile şi dinamica pieţei muncii/ corelarea cererii cu oferta de forţă de muncă, monitorizarea indicatorilor relevanţi din perspectiva pieţei muncii, monitorizarea şi evaluarea serviciilor furnizate de SPO, dezvoltarea bazei de date SPO cu tinerii NEETs, şomeri de lungă durată, grupuri vulnerabile. Obiectiv specific 3.11: Creşterea satisfacţiei clienţilor SPO, a diversităţii şi gradului de cuprindere a serviciilor oferite angajatorilor şi persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă.

  Corrigendum-ul vizează prelungirea perioadei de depunere a proiectului non-competitiv până la data de 31 decembrie 2018, ora 16.00.

 2. Ghidul Solicitantului - Condiții Specifice „Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în comunitățile marginalizate din zona rurală și/ sau în orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori" aferent AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.2.

  Corrigendum-ul vizează: 

  • prelungirea perioadei de depunere a proiectelor în sistemul MySMIS până la data de 29 martie 2019, ora 16:00;

  • modificări în cadrul capitolul 1. Informații despre apelul de proiecte, respectiv delimitarea comunităților marginalizate în contextul Obiectivului Specific 5.2 din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 și tipurile de solicitanți/ parteneri eligibili, în conformitate cu ultima modificare POCU.

 3. Ghidul Solicitantului - Condiții Specifice „Sprijin pentru derularea programelor de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului colorectal - etapa I", aferent POCU 2014-2020, Axa Prioritară 4 - Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectiv specific 4.9: Creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce pentru principalele patologii.

  Corrigendum-ul vizează prelungirea perioadei de depunere a proiectelor competitive până la data de 20 ianuarie 2019, ora 16.00.

Sursa: Ministerul Fondurilor Europene 

Vizualizări: 479