Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

67,40 milioane euro pentru sprijinirea persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă

Ministerul Fondurilor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman (AM POCU), a relansat apelul de proiecte „Scheme naționale - programe de ucenicie și stagii pentru șomeri și persoane inactive, persoane de etnie romă, persoane din mediul rural”. 

Prin acest apel se urmărește îmbunătățirea competențelor și integrarea pe piața muncii a persoanelor inactive, a șomerilor, cu precădere a celor de lungă durată, a cetățenilor aparținând minorităţii roma, a lucrătorilor vârstnici (55 - 64 ani) și a persoanelor din mediul rural, în special cele din agricultura de subzistență și semisubzistență.

Concret, angajatorii care integrează șomeri din categoriile menționate vor primi un sprijin financiar pentru susținerea de programe de formare profesională de tip ucenicie la locul de muncă, organizate timp de 1 an pentru nivelul 2 de calificare, timp de 2 ani pentru nivelul 3 de calificare și 3 ani pentru nivelul 4 de calificare.

Vor primi subvenții și angajatorii care organizează programe de stagii pentru absolvenții de învățământ superior, încheiate pe o perioada de 6 luni.
Astfel, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă și Agențiile Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă pot accesa fonduri pentru proiecte care vizează sprijinirea persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă.

Prezentul apel de proiecte este destinat tuturor regiunilor de dezvoltare. Alocarea bugetară totală din POCU este de 67,40 milioane euro, din care suma totală dedicată regiunilor mai puțin dezvoltate este de 59,79 milioane euro și suma destinată regiunii București-Ilfov este de 7.61 milioane euro.

Proiectele se pot depune online, în MySMIS, în perioada 13 noiembrie 2018 - 14 ianuarie 2019.

Apelul de proiecte este de tip non-competitiv.

Descarcă Ghidul Solicitantului

Sursa: Ministerul Fondurilor Europene

Vizualizări: 141