Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Sovata accesează din nou fonduri europene REGIO pentru un spațiu de agrement multifuncțional

La sediul ADR Centru din Alba Iulia a fost semnat contractul de finanțare pentru proiectul ”Amenajare spațiu de agrement multifuncțional în jurul cinema Doina”, a cărui valoare totală este de circa 6,4 milioane lei, pentru modernizarea unui spațiu public de aproape un hectar și crearea unei zone publice de recreere. Până la finalul lunii septembrie 2021 vor fi realizate lucrări pentru dotarea zonei într-o manieră modernă, eco-eficientă și protectivă, accesibilă publicului larg. 

Proiectul este finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axă prioritară 7 – Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului, respectiv Prioritatea de investiții 5.2, care urmărește  creșterea favorabilă ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea potențialului endogen, ca parte a unei strategii teritoriale, precum și sporirea accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice.

Obiectivul general al proiectului este de a asigura refunctionalizarea terenurilor și suprafețelor situate în intravilanul orașului, în vederea îmbunătățirii mediului urban, precum și pentru creșterea atractivității și competitivității turistice a stațiunii balneo-climaterice Sovată. Municipalitatea consideră că astfel se vor îmbunătăți și serviciile publice oferite utilizatorilor de parcuri și spații verzi, de terenuri de joacă și de sport la nivel urban. 
  
Valoarea totală a proiectului din Sovata-Mureș, este de peste 6.392.240,29 lei, din care aproape 6,26 milioane lei (peste 1,4 milioane euro) sunt fonduri nerambursabile solicitate din FEDR și bugetul de stat (98,00% din valoarea eligibila a proiectului), diferența fiind reprezentantă de contribuția beneficiarului, la cheltuielile eligibile și la cele neeligibile. Parcurile, cu infrastructura de agrement și turism reabilitată se adresează tuturor categoriilor sociale și de vârstă, prezentând facilități specifice și dotări pentru recreere, sport și joacă.  

Concret, prin acest proiect se vor amenaja 9.517 mp din din jurul Cinematografului Doina, în termen de trei ani. În cadrul întâlnirii s-a exprimat dorință de a fi realizate șase investiții în zonă, care vor genera în mod direct un număr de 34 noi locuri de muncă. Edilii estimează că în termen de cinci ani, numărul de turiști din stațiune va crește cu 22% față de anul de referință. Dotarea zonei publice de agrement și recreere se va realiză într-o manieră modernă, eco-eficientă și protectiva, accesibilă publicului larg și cu dizabilități, prin următoarele construcții și amenajări de alei pietonale, mobilier specific pentru parc, zone verzi complet reamenajate, corpuri noi de iluminat și supraveghere și racorduri la toate utilitățile necesare. 

Sursa: ADR Centru 

Vizualizări: 78