Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

AM POCU: Solicitări de clarificari pentru proiectele de reducere a numărului de comunități marginalizate (non-roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială

AM POCU a informat solicitanții că începând cu data de 30.10.2018 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificare de la Comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte POCU/400/4/2/ Reducerea numărului de comunități marginalizate (non-roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin implementarea de măsuri integrate, pentru etapa de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii.

Solicitanții vor trebui să verifice periodic contul MySMIS 2014+ și să răspundă punctual, în termen de 3 zile lucrătoare la solicitările primite, potrivit pașilor descriși în documentul Modalitatea de utilizare a mecanismului de clarificare POCU.

În conformitate cu prevederile Ghidurilor Solicitantului – Condiții Specifice, Comisia de evaluare cere solicitantului clarificări atunci când evaluatorul consideră că o informaţie lipseşte sau nu este suficient de clară. Se poate solicita un singur set de clarificări pentru verificarea conformităţii administrative şi a eligibilităţii.

Sursa: Ministerul Fondurilor Europene

Vizualizări: 150