Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Anunț important pentru beneficiarii Programului de Microindustrializare 2018

Direcția de Antreprenoriat și Programe pentru IMM a anunțat aplicanții care au primit scrisori de acceptare la finanțare în limita bugetului, în cadrul Programului Național Multianual de Microindustrializare 2018, că în conformitate cu prevederile punctului 6.8 (1) din procedura de implementare a programului „În termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii Scrisorii de acceptare de principiu pentru finanțare în limita bugetului, beneficiarii care implementează proiectul fără componentă de credit vor semna la sediul AIMMAIPE Contractul de finanțare (anexa nr. 9 la prezenta Procedură).

Termenul limită de semnare a contractelor de finanțare care se implementează fără componentă de credit pentru aplicanții care au primit scrisori de acceptare la finanțare în data de 19 octombrie 2018, este 2 noiembrie 2018.

În vederea semnării Contractului de Finanțare, beneficiarii trebuie să prezinte în original, documentele încărcate în planul de afaceri on-line, şi anume:

  • cererea tip de acord de principiu pentru finanţare (Anexa 3) semnată de reprezentantul legal sau împuternicitul societăţii;
  • dovezi certe privind capacitatea de cofinanţare a proiectului, respectiv prezentarea de: scrisoare de confort (angajantă) / extras de cont semnat de către ofițerul bancar (eliberat cu cel mult 3 zile lucrătoare înainte de data depunerii) care să demonstreze că beneficiarul dispune de  suma necesară cofinanţării / contract / linie de credit, emise de o instituţie financiară bancară şi care vor acoperi cel puţin valoarea cofinanţării proprii a proiectului, respectiv procentul de cofinanţare din cheltuielile eligibile;
  • certificatele de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plată a impozitelor, taxelor şi datoriilor către bugetul general consolidat, atât pentru sediul social, cât şi pentru toate punctele de lucru care au cod unic de înregistrare fiscală, conform prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în original sau copie legalizată, eliberate de către organul fiscal competent al autorității administrației publice locale, în termen de valabilitate la data semnării contractului;
  • certificatele de atestare fiscală privind îndeplinirea obligațiilor exigibile de plată a impozitelor, taxelor şi datoriilor către bugetele locale, atât pentru sediul social, cât şi pentru toate punctele de lucru (indiferent dacă au sau nu cod unic de înregistrare fiscală), în original sau în copie legalizată, eliberate de către organul fiscal competent al autorităţii administraţiei publice locale, în termen de valabilitate la data semnării contractului. În cazul în care firma nu este înregistrată ca fiind plătitoare în cadrul administrației respective, se solicită o adeverinţă.

Aplicanţii ale căror planuri de afaceri se implementează cu componentă de credit şi care au fost înștiințați cu privire la acceptarea de principiu la finanţare în urma verificărilor efectuate au obligaţia de a se prezenta în termen de 5 zile calendaristice de la data primirii Scrisorii de acceptare de principiu în limita bugetului la instituția de credit parteneră în vederea deschiderii contului şi depunerii documentelor necesare obţinerii creditului. Pentru vizualizarea ofertelor de creditare click aici.

Termenul limită pentru semnarea contractelor de credit cu instituția de credit este 4 decembrie 2018.

Termenul limită de semnare cu Agențiile teritoriale a contractelor de finanțare  care se implementează cu componentă de credit este 8 decembrie 2018.

Sursă: Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat

Documente
Oferte Bănci.rar
Vizualizări: 284