Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Europa Creativă: Patru apeluri de proiecte deschise în cadrul subprogramului Media

Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură (EACEA) a anunțat deschiderea a patru apeluri de proiecte în cadrul Subprogramului Media. 

1. Sprijinirea educației cinematografice, cerere de propuneri – EACEA/33/2018

Obiective specifice:

 • activități care au ca scop promovarea educației cinematografice și îmbunătățirea cunoștințelor și a interesului publicului cu privire la operele audiovizuale europene, inclusiv în ceea ce privește patrimoniul audiovizual și cinematografic, mai ales în rândul publicului tânăr;
 • facilitarea circulației filmelor europene pe plan mondial și a filmelor internaționale în Uniune pe toate platformele de distribuție prin intermediul proiectelor de cooperare internațională în sectorul audiovizual.

Termenul de depunere al aplicațiilor: 07.03.2019, ora 13.00.

Solicitanți eligibili: consorțiu (coordonator de proiect și cel puțin 2 parteneri) de entități juridice europene (întreprinderi private, organizații non-profit, asociații, organizații de caritate, fundații, primării/consilii orășenești etc.) cu sediul într-una din țările participante la subprogramul MEDIA și deținute direct sau prin participare majoritară de cetățeni din țările respective.

Activități eligibile:

Crearea unui catalog selecționat de filme europene și materiale pedagogice aferente care să fie puse la dispoziția tinerilor cu vârste cuprinse între 11 și 18 ani care frecventează școli primare, gimnaziale și liceale din țările participante la subprogramul MEDIA. 

Activitățile vor viza: obținerea drepturilor educaționale ale filmelor, pregătirea pachetelor de dublare sau subtitrare, materialele pedagogice și activitățile de diseminare și promovare către școlile vizate și către publicul larg.

Bugetul total disponibil este de 1 milion EUR, contribuția financiară a Uniunii fiind de maximum 80% din totalul costurilor eligibile ale acțiunii.

Pentru mai multe detalii, click aici

 

2. Sprijin pentru festivalurile de film, cerere de propuneri – EACEA/32/2018

Obiective specifice:

 • inițiative de sprijin care prezintă și promovează o diversitate de producții audiovizuale europene;
 • activități de sprijin care au drept scop îmbunătățirea cunoștințelor publicului cu privire la producțiile audiovizuale europene și sporirea interesului față de acestea.

Termene de depunere ale aplicațiilor:

 • 20 decembrie 2018, ora 13.00;
 • 07 mai 2019, ora 13.00.

Solicitanți eligibili: entități juridice europene (societăți private, organizații fără scop lucrativ, asociații, organizații caritabile, fundații, municipalități/primării etc.) care își au sediul în una dintre țările participante la subprogramul MEDIA și care sunt deținute în mod direct sau prin participare majoritară de resortisanți ai acestor țări.  

Activități eligibile: organizarea de festivaluri audiovizuale în țările participante la subprogramul MEDIA.  

Prin festival audiovizual se înțelege un eveniment:

 • care propune un program de filme eligibile (filme artistice, documentare sau de animație) proiectate pentru un număr mare de spectatori, incluzând atât publicul larg, cât și profesioniști din domeniul audiovizualului acreditați internațional, dar și presa;
 • care se derulează într-o anumită perioadă de timp, într-un oraș stabilit în prealabil;
 • care este supus unui regulament/unei proceduri de selecție clare.

Activitățile trebuie să înceapă în următoarele perioade:

 • pentru propunerile depuse la 20 decembrie 2018, activitățile trebuie să înceapă în perioada 01.05.2019 - 31.10.2019 și să se desfășoare pe o perioadă de 12 luni.
 • pentru propunerile depuse la 07 mai 2019, activitățile trebuie să înceapă în perioada 01.11.2019 - 30.04.2020 și să se desfășoare pe o perioadă de 12 luni.

Bugetul total alocat pentru cofinanțarea proiectelor este estimat la 3.2 milioane EUR.

Contribuția financiară a UE se va acorda ca sumă forfetară cuprinsă între 19 000 EUR și 75 000 EUR, în funcție de numărul de filme europene din program.

Atenție!

Comisia își rezervă dreptul de a nu distribui toate fondurile disponibile.

Pentru mai multe detalii, click aici

 

3. Sprijin pentru realizarea de conținut audiovizual în proiecte individuale, cerere de propuneri EACEA/22/2018

Obiective specifice:

 • realizarea de opere audiovizuale europene, în special cinematografice și de televiziune, cum ar fi cele de ficțiune, documentarele, filmele de animație și cele pentru copii, precum și de opere interactive, cum ar fi jocurile video și creațiile multimedia cu un potențial mai mare de circulație transfrontalieră;
 • activități care urmăresc să sprijine societățile europene de producție audiovizuală, în special pe cele independente, în vederea facilitării coproducțiilor europene și internaționale de opere audiovizuale, inclusiv opere de televiziune.

Termene de depunere ale aplicațiilor:

 • 18 decembrie 2018, ora 13.00;
 • 24 aprilie 2019, ora 13.00.

Solicitanți eligibili: societăți europene ale căror activități contribuie la atingerea obiectivelor menționate mai sus, în special societăți de producție independente legal constituite cu cel puțin 12 luni înainte de data depunerii cererii și care pot demonstra un palmares recent. De asemenea, solicitantul trebuie să dețină majoritatea drepturilor legate de proiect.    

Activități eligibile:

Sunt eligibile activitățile de realizare a următoarelor tipuri de opere audiovizuale:

 • lungmetraje, filme de animație și documentare artistice cu durata de minimum 60 de minute, destinate în principal lansării în cinematografe;
 • proiecte de ficțiune (unice sau seriale) cu durata totală de minimum 90 de minute, de animație (unice sau seriale) cu durata totală de minimum 24 de minute și documentare creative (unice sau seriale) cu durata totală de minimum 50 de minute, destinate în principal difuzării televizate;
 • proiecte de ficțiune care durează sau oferă utilizatorului o experiență de minimum 90 de minute în total, filme de animație care durează sau oferă utilizatorului o experiență de minimum 24 de minute în total și documentare creative care durează sau oferă utilizatorului o experiență de minimum 50 de minute în total, destinate în principal exploatării pe platforme digitale. Condițiile privind experiența minimă oferită utilizatorului nu se aplică în cazul formatelor neliniare (de exemplu, realitatea virtuală).

Platformele digitale se adresează următoarelor tipuri de proiecte: filme de animație, documentare creative și proiecte de ficțiune concepute pentru dispozitive cu ecrane multiple, proiecte interactive, seriale web liniare și neliniare, precum și proiecte narative de realitate virtuală.

Bugetul total disponibil este de 5,4 milioane EUR. Contribuția financiară se acordă sub formă de subvenție.

Contribuția financiară maximă care poate fi acordată pentru un proiect individual constă într-o sumă fixă de:

 • 60 000 EUR în cazul creațiilor de animație;
 • 25 000 EUR în cazul documentarelor creative;
 • 50 000 EUR în cazul creațiilor de ficțiune al căror buget de producție este estimat la cel puțin 1,5 milioane EUR;
 • 30 000 EUR în cazul creațiilor de ficțiune al căror buget de producție este estimat la mai puțin de 1,5 milioane EUR.

Pentru mai multe detalii, click aici

 

4. Sprijin pentru includerea în programele de televiziune a operelor audiovizuale europene, cerere de propuneri EACEA/25/2018

Obiectiv specific:

 • activități care urmăresc să sprijine societățile europene de producție audiovizuală, în special societățile independente de producție, în vederea facilitării coproducțiilor europene și internaționale de opere audiovizuale, inclusiv opere de televiziune.

Termene de depunere ale aplicațiilor:

 • 18 decembrie 2018, ora 13.00;
 • 28 mai 2019, ora 13.00.

Solicitanți eligibili: societăți europene de producție audiovizuală independente care sunt producătorul majoritar al operei.

Activități eligibile:

 • Filmele dramă (proiecții unice sau seriale) cu o durată totală de cel puțin 90 de minute, destinate în primul rând difuzării la televiziune, atât în servicii liniare, cât și neliniare. Sunt eligibile continuări ale filmelor seriale dramă sau sezoanele al doilea și al treilea ale unui film serial dramă existent. Nu sunt eligibile sezoanele al patrulea și următoarele ale unui film dramă existent;
 • Filmele de animație (proiecții unice sau seriale) cu o durată totală de cel puțin 24 de minute, destinate în primul rând difuzării la televiziune, atât în serviciile liniare, cât și neliniare. Nu sunt eligibile continuări ale filmelor seriale de animație sau sezoanele al doilea, al treilea și următoarele ale unui film serial de animație existent;
 • Filmele documentare creative (proiecții unice sau seriale) cu o durată totală de cel puțin 50 de minute, destinate în primul rând difuzării la televiziune, atât în serviciile liniare, cât și neliniare. Nu sunt eligibile continuări ale filmelor documentare sau sezoanele al doilea, al treilea și următoarele ale unui film documentar existent.

Bugetul total disponibil este de 13,5 milioane EUR, împărțiți astfel:

 • 6 milioane EUR disponibili pentru termenul limită din data de 18/12/2018.
 • 7,5 milioane EUR pentru termenul limită din data de 28/05/2019.

Pentru mai multe detalii, click aici

 

Cristiana Onea,

www.fonduri-structurale.ro

Sursă: Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură

Vizualizări: 927