Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

ADR-SE a lansat proiectul pentru încurajarea mersului pe bicicletă finanțat prin POCA

ADR-SE a anunțat în cadrul unei conferințe organizate în parteneriat cu Asociația OPTAR, la București, lansarea proiectului „Dezvoltarea parteneriatului dintre ONG-uri și administrație pentru promovarea modalităților durabile de transport în interiorul localităților”, care are ca obiectiv elaborarea primei Strategii naționale de încurajare a utilizării bicicletei.

În cadrul conferinței au fost prezentate etapele proiectului și s-a explicat modul în care instituțiile, companiile, asociațiile şi membrii comunității se pot implica în elaborarea strategiei. S-a pus accent pe avantajele prezenţei la sesiunile de instruire adresate ONG-urilor şi partenerilor sociali, participanţii având posibilitatea să afle, într-un limbaj accesibil, modul în care acţionează principiile mobilităţii urbane durabile, ce este şi cum se elaborează o politică publică, dar şi principalele prevederi ale strategiilor europene, naţionale şi locale de promovare a utilizării bicicletei.

Proiectul „Dezvoltarea parteneriatului dintre ONG-uri și administrație pentru promovarea modalităților durabile de transport în interiorul localităților” – cod SIPOCA 306/cod MySmis 110839 este cofinanțat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014- 2020, Axă prioritară „Administrație publică și sistem judiciar eficiente”.

Proiectul se adresează unui grup țintă format din 180 persoane, reprezentanți ai ONG-urilor, inclusiv ai structurilor asociative ale autorităților administrației publice locale, parteneri sociali, autorități și instituții publice locale și centrale.

Valoarea totală a proiectului este de 972,656.90 lei, din care 953,203.73 lei reprezintă valoarea asistenței financiare nerambursabile acordate.

Obiectivul general al proiectului constă în creșterea capacității ONG-urilor și a partenerilor sociali din cele 8 Regiuni de Dezvoltare de a formula propuneri de politici publice alternative, care promovează mersul pe bicicletă.

Perioada de implementare este de 16 de luni, între 11.07.2018 – 10.10.2019.

Rezultatele estimate ale proiectului sunt:

  • personal din ONG-uri și parteneri sociali informați privind contribuția fondurilor europene nerambursabile din exercițiul financiar 2014-2020 la creșterea capacității ONG-urilor și a partenerilor sociali de a formula politici publice alternative;
  • personal din ONG-uri și parteneri sociali instruiți în integrarea principiilor orizontale în activitatea lor curentă;
  • 160 reprezentanți ai ONG-urilor și partenerilor sociali instruiți în domeniul formulării de politici publice;
  • crearea unei Politici Publice Alternative care să promoveze mersul pe bicicletă în mediul urban și integrarea principiilor orizontale și temelor secundare în cadrul intervențiilor din acest sector, cu accent pe protecția mediului și mobilitatea urbană durabilă promovată și acceptată.

Sursă: ADR-SE

Vizualizări: 195