Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Zero birocrație prin POCA

Secretariatul general al Guvernului (SGG), în calitate de beneficiar, implementează pentru o perioadă de 26 de luni, începând din 16 mai 2018,  proiectul: „Zero birocrație – mecanism integrat de identificare și simplificare a sarcinilor administrative pentru mediul de afaceri și pentru cetățeni”– cod SIPOCA 399.

Proiectul dispune de un buget în valoare totală de 7,823,092.92 lei, din care valoarea eligibilă este de 7,823,092.92 lei, valoarea neeligibilă, inclusiv TVA fiind de 0 lei. Contribuția de la Uniunea Europeană reprezintă 6.570.135,63 lei (83,9838629%), restul de 1.252.957,29 lei (16,01613715%) fiind contribuția beneficiarului.

Obiectivul proiectului este acela de reducere a birocrației și de simplificare a procedurilor pentru mediul de afaceri și pentru cetățeni prin sintetizarea concluziilor analizelor elaborate până în prezent de către Secretariatul General al Guvernului (SGG) și nu numai. De asemenea, prin dezvoltarea de noi instrumente metodologice de măsurare și reducere a birocrației și pilotarea lor în cadrul a cinci instituții centrale selectate dintre MDRAP, MM, MFP, MADR, MMJS, MT, MS, se vor orienta mai bine serviciile publice furnizate către cetățean și mediul de afaceri și se va asigura digitalizarea lor prin intermediul unei interfețe tip ghișeu unic. Prin identificarea și soluționarea elementelor birocratice din cadrul proceselor aferente serviciilor publice analizate, activitățile proiectului vor contribui la optimizarea proceselor decizionale adresate cetățenilor și mediului de afaceri.

Fondurile proiectului, alocate prin Programul Operațional Capacitate Administrativă, Axa prioritară – 1 Administrație publică și sistem judiciar eficiente, Obiectivului specific – 1.1. Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP,  aferent exercițiului financiar al UE 2014-2020, urmează să fie investite în direcția atingerii următoarelor rezultate:

 • Un document de analiză a serviciilor publice cu impact birocratic semnificativ asupra mediului de afaceri, altele decât cele arondate evenimentelor de viață, selectate din domeniile reglementate de MDRAP, MM, MFP, MADR, MMJS, MT, MS;
 • Un pachet instrumente metodologice noi de măsurare și reducere a birocrației:
  • Burden hunting;
  • Ghilotina reglementărilor;
  • Metodologia de măsurare și reducere a „costurilor de conformare”;
 • Un mecanism integrat de simplificare a sarcinilor administrative pentru aproximativ 5 servicii publice selectate din domeniile reglementate de MDRAP, MM, MFP, MADR, MMJS, MT, MS, identificate a avea cel mai mare impact birocratic, cu accent pe soluții cu referire la procesele de înregistrare-schimb de date-instrumentare dosare-plăți;
 • Un mecanism definit în vederea operaționalizării noilor servicii publice selectate din domeniile reglementate de MDRAP, MM, MFP, MADR, MMJS, MT, MS, digitalizate prin intermediul unei interfețe unice („ghișeu unic”):
  • Definirea unui mecanism;
  • Operaționalizarea prin intermediul unei interfețe unice a noilor servicii publice digitalizate și integrarea acestor servicii cu alte instrumente similare (serviciile aferente evenimentelor de viață, cloud guvernamental etc);
 • Document de analiză a serviciilor publice cu impact birocratic semnificativ asupra cetățenilor, altele decât cele arondate evenimentelor de viață, selectate din domeniile reglementate de MDRAP, MM, MFP, MADR, MMJS, MT, MS. Prin acest rezultat se urmărește:
  • Realizarea analizei serviciilor publice cu impact birocratic semnificativ pentru cetățeni;
  • Selectarea unui număr de aproximativ 5 servicii publice din domeniile reglementate de MDRAP, MM, MFP, MADR, MMJS, MT, MS, altele decât cele arondate evenimentelor de viață;
 • Mecanism integrat de simplificare a sarcinilor administrative pentru aproximativ 5 servicii publice selectate din domeniile reglementate de MDRAP, MM, MFP, MADR, MMJS, MT, MS, identificate a avea cel mai mare impact birocratic, cu accent pe soluții cu referire la procesele de înregistrarea-schimb de date-instrumentare dosare-plăți;
 • Mecanism definit în vederea operaționalizării noilor servicii publice selectate din domeniile reglementate de MDRAP, MM, MFP, MADR, MMJS, MT, MS, digitalizate prin intermediul unei interfețe unice („ghișeu unic”);
 • Trei proiecte pilot de operaționalizare a instrumentelor metodologice de măsurare și reducere a birocrației, inclusiv bazele de date și rezultatele cantitative, obținute cu rol de suport decizional pentru simplificare și de benchmarking;
 • Câte un act normativ sistematizat și adoptat, pentru fiecare dintre cele trei proiecte pilot de operaționalizare a instrumentelor metodologice de măsurare și reducere a birocrației pentru serviciile publice selectate din domeniile reglementate de MDRAP, MM, MFP, MADR, MMJS, MT, MS;
 • Activități de diseminare a instrumentelor și metodologiilor rezultate din proiect.

Sursă: Secretariatul General al Guvernului

Vizualizări: 325