Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Spațiile verzi din municipiul Blaj vor fi modernizate cu fonduri europene prin POR

În data de 18.10.2018, la sediul ADR Centru din Alba Iulia, a fost semnat contractul de finanțare pentru proiectul „Amenajarea unui spațiu verde în incinta imobilului înscris în CF nr 77100 – Parc Veza Blaj”, a cărui valoare totală este de aproape 4,2 milioane lei, pentru modernizarea a circa 9.000 mp și crearea unei zone publice de agrement și recreere în orașul Blaj. De asemenea, până la finalul lunii septembrie 2020, vor fi realizate lucrări pentru dotarea zonei într-o manieră modernă, eco-eficientă și protectivă, accesibilă publicului larg.

Proiectul este finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritara 5 – Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, respectiv Prioritatea de investiții 5.2, care urmărește revitalizarea orașelor, regenerarea și decontaminarea terenurilor industriale dezafectate, inclusiv zonele de reconversie urbană. Obiectivul general al proiectului este de a asigura refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor degradate situate în intravilanul municipiului Blaj, în vederea îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașului, reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului. Municipalitatea consideră că astfel se vor îmbunătăți și serviciile publice oferite utilizatorilor de parcuri și spații verzi, de terenuri de joacă și de sport la nivel urban.

Concret, prin acest proiect se vor amenaja 8.848 mp din zona Parcului Veza, în termen de 15 luni de la startul lucrărilor de execuție. În urma lucrărilor va creste cu 0,79 ha suprafața zonelor verzi ale Municipiului Blaj, față de cele 36 ha curente. În zona publică de agrement și recreere din Blaj se vor realiza următoarele construcții: fântâna arteziană, grupuri sanitare, alei, skatepark, mobilier specific pentru parc, spații verzi complet reamenajate, aparate de iluminat și supraveghere, sistem de irigații automatizat, racorduri la toate utilitățile necesare. Din punct de vedere funcțional, trebuie menționat faptul că vor fi montate 12 bănci, 20 coșuri de gunoi, 6 pergole, 3 cișmele, 1 loc de joacă și 10 grupuri sanitare.

Valoarea totala a proiectului este de peste 4,175 milioane lei, din care aproape 4 milioane lei sunt fonduri nerambursabile solicitate din FEDR și bugetul de stat (98,00% din valoarea eligibiă a proiectului, adică 882.523,57 euro), diferența fiind reprezentantă de contribuția beneficiarului, Primăria municipiului Blaj. Proiectul se va derula pe o perioada de aproape 24 luni, până în data de 30 septembrie 2020. Parcurile, cu infrastructura de agrement și turism reabilitată se adresează tuturor categoriilor sociale și de vârstă, prezentând facilitați specifice și dotări pentru recreere, sport și joacă. Edilii estimează că numărul de vizite în localitate va creste după implementarea acestui proiect.

Pe lângă aceasta inițiativă, municipalitatea din Blaj mai are depuse spre finanțare cereri de alocare de fonduri nerambursabile prin POR 2014-2020 în domeniul investițiilor pentru modernizarea unităților de învățământ și extinderea Spitalului Municipal, pentru îmbunătățirea calității vieții populației, proiecte a căror valoare totală depășește 9 milioane euro.

Sursă: ADR Centru

Vizualizări: 213