Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

POCA: S-a deschis apelul de proiecte pentru sprijinirea implementării regulilor privind achizițiile publice pentru autoritățile și instituțiile publice

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, prin AMPOCA a lansat cererea de proiecte nr. IP11/2018 „Sprijin pentru implementarea regulilor privind achizițiile publice pentru autoritățile și instituțiile publice”, în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

CEREREA DE PROIECTE se regăsește în sistemul informatic MySMIS2014, astfel:

  • Cod apel: POCA/355/1/4  Creșterea transparenței și responsabilității sistemului de achiziții publice în vederea aplicării unitare a normelor și procedurilor de achiziții publice și reducerea neregulilor în acest domeniu;
  • Titlu: IP 11/2018 – „Sprijin pentru implementarea regulilor privind achizițiile publice pentru autoritățile și instituțiilor publice”.

Proiectele ce vor fi finanțate în cadrul acestei cereri de proiecte vor contribui la următoarele rezultate:

  • R1: Cadru legal și instituțional stabil, eficient și coerent, în deplină concordanță cu legislația UE în domeniul achizițiilor publice, care oferă un nivel adecvat de stabilitate legislativă pentru achizitorii publici și operatorii economici;
  • R2: Autorități publice competente capabile să implementeze regulile UE privind achizițiile publice mai eficient, având ca efect mai puține neregularități și corecții financiare;
  • R3: Abordare instituțională unitară prin delimitarea atribuțiilor principalelor instituții publice implicate în gestionarea sistemului de achiziții publice;
  • R4: Cunoștințe și abilități ale personalului din autoritățile și instituțiile publice îmbunătățite în domeniul achizițiilor publice.

Cerere de proiecte este cu termen limită de depunere, face parte din mecanismul non-competitiv și are o alocare financiară eligibilă de 130.000.000 lei.

Poate solicita finanțare în cadrul acestui apel Agenția Națională pentru Achiziții Publice.

Respectând prevederile legislaţiei naţionale, proiectele pot fi implementate în parteneriat.

Pot fi parteneri următoarele instituții:

  • Institutul Național de Administrație;
  • Agenția Națională a Funcționarilor Publici;
  • autorități și instituții publice.

Fișa de proiect poate fi depusă începând cu data lansării oficiale a cererii de proiecte. Sesiunea de depunere a fișelor de proiect va rămâne deschisă până la data de 12 noiembrie  2018, ora 17.00.

Fișa de proiect se va transmite exclusiv în format electronic, semnată de către reprezentantul legal sau un împuternicit la adresa de mail fisedeproiect@poca.ro, cu menționarea, în subiectul mesajului, cererea de proiecte POCA/355/1/4/(IP11/2018). Este responsabilitatea solicitantului să transmită cererea de finanțare în termenul stabilit mai sus.

Cererea de finanțare se va depune, exclusiv prin aplicația MySMIS2014, până la data de 14 decembrie 2018, ora 14.30.

Descarcă Ghidul Solicitantului.

Sursă: AMPOCA

Documente
Ghid POCA.rar
Vizualizări: 345