Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Cadrul legislativ pentru gestionarea fondurilor alocate din Fondul European pentru Pescuit

Guvernul a adoptat în şedinţa de miercuri, 12 martie a.c., Ordonanţa de Urgenţă privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană, din Fondul European pentru Pescuit (FEP) şi a fondurilor de cofinanţare şi prefinanţare alocate de la bugetul de stat.

Actul normativ creează baza legală pentru operaţionalizarea sistemului de plată dezvoltat şi agreat de instituţiile implicate în gestionarea FEP, respectiv: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR), Organismul pentru Coordonarea Agenţiilor de Plăţi, Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP) şi Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură (ANPA), după aprobarea de către Comisia Europeană a Programului Operaţional pentru Pescuit 2007 – 2013, în data de 14.12.2007.
Ordonanţa de urgenţă urmăreşte asigurarea construcţiei instituţionale pentru derularea Fondului European pentru Pescuit, a cadrului juridic corespunzător şi stabilirea fluxurilor financiare prin care se derulează asistenţa financiară nerambursabilă alocată României, precum şi prefinanţarea şi cofinanţarea aferente proiectelor de investiţii derulate prin FEP.
Fondurile de la bugetul de stat necesare cofinanţării şi prefinanţării proiectelor ce se derulează prin FEP vor fi asigurate de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR), asigurarea managementului Programului Operaţional pentru Pescuit şi efectuarea plăţilor către beneficiari revenind în sarcina Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP).
Beneficiarii proiectelor de investiţii, aferente Fondului European de Pescuit sunt: persoane fizice autorizate, asociaţii familiale, asociaţii profesionale, Grupuri de producători, Cooperative, ONG-uri cu activitate în sectorul pescăresc, micro-întreprinderi (cu cifra de afaceri anuală de până la 2 milioane de euro şi până la 9 angajaţi), întreprinderi mici ( cu cifra de afaceri anuală de până la 10 milioane de euro şi 10-49 angajaţi), întreprinderi medii ( cu cifra de afaceri anuală de până la 50 milioane de euro şi 50 - 249 angajaţi), întreprinderi ( cu cifra de afaceri anuală de până la 200 milioane de euro şi maximum 750 angajaţi).
Suma totala alocata României in perioada 2007-2013 pentru derularea proiectelor de investiţii prin Fondul European pentru Pescuit este de 307,6 milioane Euro, din care 230,71 milioane Euro contribuţia UE (80%) şi 76,89 milioane Euro de la bugetul naţional (20%).

Sursa: Guvernul Romaniei

Vizualizări: 71