Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Normele Metodologice pentru aplicarea OUG privind gestionarea destinate finantarii PAC

Guvernul a adoptat în şedinţa de miercuri, 12 martie a.c., o hotărâre privind aprobarea Normelor Metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 67/2006 privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finanţării politicii agricole comune alocate de la Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare şi prefinanţare alocate de la bugetul de stat.


Actul normativ creează baza legală corespunzătoare operaţionalizării sistemelor de plată dezvoltate şi agreate de instituţiile implicate în gestionarea Fondului European de Garantare Agricolă (FEGA) şi Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), respectiv: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR), Organismul pentru Coordonarea Agenţiilor de Plăţi, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie în Agricultură (APIA) si Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP).
Hotărârea de guvern reglementează cadrul legal cu privire la modul de alocare a FEGA şi FEADR, a cofinanţării publice şi private, a pre-finanţării în bugetele instituţiilor implicate în gestionarea fondurilor europene pentru realizarea Politicii Agricole Comune.
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (M.A.D.R), prin Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (A.P.I.A) şi Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (A.P.D.R.P), gestionează contribuţia financiară a Comunităţii Europene şi sumele alocate de la bugetul de stat pentru cofinanţarea şi prefinanţarea proiectelor derulate prin FEGA si FEADR.
Prin normele metodologice adoptate miercuri, MADR are obligaţia să ia măsurile necesare gestionării fondurilor comunitare şi a transferării în conturile APIA şi APDRP a sumelor aferente schemelor derulate.
Fondurile pentru cheltuielile agricole din FEGA, se acoperă integral din finanţarea comunitară, dacă au fost efectuate în conformitate cu regulile comunitare din domeniu şi dacă sunt efectuate de către agenţia de plăţi acreditată.
Plăţile lunare necesare pentru finanţarea cheltuielilor F.E.G.A. se efectuează de către Comisia Europeană, sub forma rambursărilor lunare, pe baza cheltuielilor efectuate de APIA, după ce resursele necesare pentru acoperirea cheltuielilor au fost decontate de la bugetul de stat sub forma prefinanţării şi/sau din sumele rambursate de către Comisia Europeană.
În situaţia în care A.P.I.A. nu poate efectua plăţile către beneficiari, de la bugetul de stat sau din alte surse stabilite prin acte normative, reprezentând prefinanţare F.E.G.A. la termenele stabilite de legislaţia comunitară, penalităţile aferente sumelor neachitate în termen, declarate neeligibile la finanţarea din F.E.G.A, se suportă de la bugetul de stat.
Suma totala alocata României în perioada 2007-2013 prin FEGA (5,47 mld) şi FEADR (8,22 mld) este de 13,69 miliarde Euro, din care 80% reprezintă contribuţia UE si 20% contribuţia de la bugetul naţional.
Sursa: Guvernul Romaniei

Vizualizări: 66