Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

AM POCU: Corrigendum la Ghidul destinat dezinstituționalizării persoanelor adulte cu dizabilități

AM POCU a publicat un corrigendum referitor la Ghidul Solicitantului Conditii Specifice „Dezinstitutionalizarea persoanelor adulte cu dizabilități - tranziția spre servicii sociale în comunitate” aferent POCU 2014-2020, Axa prioritară 4. Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectivul specific 4.15. Reducerea numărului persoanelor vârstnice și a celor cu dizabilități plasate în instituții rezidențiale, prin furnizarea de servicii sociale și medicale la nivelul comunității, inclusiv servicii pe termen lung.

Modificările vizează:

  • revizuirea tipurilor de activităti eligibile care pot fi finanțate;
  • revizuirea țintelor minime solicitate pentru indicatorii de realizare:
  • revizuirea valorii maxime eligibile a proiectului;
  • prelungirea perioadei de depunere a proiectelor până la 29 martie 2019.

Descarcă Corrigendum

Sursa: MFE

Vizualizări: 195