Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Curtea Europeană de Conturi: În 2017, cheltuielile UE au totalizat 137,4 miliarde de euro

În 2017, cheltuielile UE au totalizat 137,4 miliarde de euro, ceea ce corespunde unei sume aproximative de 270 de euro pentru fiecare cetățean european. Aceasta reprezintă mai puțin de 1% din venitul național brut al UE și aproximativ 2 % din totalul cheltuielilor publice ale statelor membre ale UE. Bugetul UE este convenit anual – în contextul cadrelor financiare de șapte ani – de către Parlamentul European și de către Consiliu.

Curtea Europeană de Conturi a întocmit raportul anual pe 2017 ce vizează bugetul UE cu cheltuielile aferente. Iată câteva dintre rezultatele raportului:

  • Nivelul de eroare estimat pentru plățile efectuate din bugetul UE continuă să se îmbunătățească. În 2017, acesta a fost de 2,4 %, fiind în scădere față de nivelul de 3,1 % înregistrat în 2016 și de nivelul de 3,8 % din 2015.
  • Existau suficiente informații care ar fi permis prevenirea sau detectarea și corectarea unei părți considerabile din erori. Dacă aceste informații ar fi fost utilizate de autoritățile naționale pentru a corecta erorile, nivelul de eroare estimat pentru ansamblul cheltuielilor aferente, de exemplu, domeniului Resurse naturale s-ar fi situat în 2017 sub pragul de semnificație de 2 %.
  • Utilizarea resurselor disponibile din fondurile structurale și de investiții europene (fondurile ESI) se dovedește a fi în continuare o provocare pentru statele membre și bugetul UE continuă să se confrunte cu o presiune considerabilă din cauza cuantumului plăților pe care UE s-a angajat să le efectueze în anii viitori. Combinația între nivelul ridicat al angajamentelor și nivelul scăzut al plăților a condus la creșterea angajamentelor bugetare restante până la o nouă valoare-record de 267,3 miliarde de euro.
  • Curtea a analizat modul în care Comisia utilizează informațiile referitoare la performanță în procesul decizional. Potrivit concluziei Curții, Comisia ar trebui să valorifice mai bine informațiile proprii cu privire la performanță și să dezvolte o cultură internă mai axată pe performanță.
  • Curtea a detectat 13 cazuri de suspiciune de fraudă în cele 703 operațiuni auditate în vederea declarației de asigurare și în cadrul altor audituri ale performanței și/sau de conformitate. Aceste cazuri au fost aduse în atenția Oficiului de luptă antifraudă al Uniunii Europene.

Descarcă Raportul 

Sursa: Curtea de Conturi Europeană

Vizualizări: 111