Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

POPAM: Apel de proiecte ce vizează creşterea eficienţei energetice în acvacultură

Direcția Generală Pescuit – Autoritatea de Management pentru POPAM a anunţat în data de 2 octombrie 2018 lansarea apelului nr. 5 de cereri de finanțare pentru măsura II.4 - Investiţii productive în acvacultură - Creşterea eficienţei energetice, energie regenerabilă.

Obiectivul general al acvaculturii îl reprezintă îmbunătățirea viabilității economice a întreprinderilor, garantarea siguranței și sănătății alimentare, construirea de avantaje competitive pentru acest sector.  

  • Obiectivul specific al Măsurii II.4 vizează protejarea și refacerea biodiversității acvatice și îmbunătățirea ecosistemelor legate de acvacultură și promovarea unei acvaculturi eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor.  
  • Măsura II.4 promovează investițiile care sporesc eficiența energetică și conversia intreprinderilor din domeniul acvaculturii la sursele de energie regenerabile.

Durata perioadei de depunere a cererilor de finanțare: 02.10.2018 - 16.11.2018, ora 16.00.

Alocarea financiară totală pentru prezentul apel: 15.458.031,00 lei, echivalentul a 3.310.000 euro din care:

  • Alocare financiară pentru ITI: 4.670.100,00 lei, echivalent a 1.000.000 euro.

Valoarea maximă eligibilă aferentă unui proiect este de 1.167.525,00 lei echivalentul a 250.000 euro.

Valoarea minimă eligibilă aferentă unui proiect este de 23.350,50 lei echivalentul a 5.000 euro.

În cadrul prezentului apel de proiecte, cererile de finanțare și documentele anexate vor fi introduse și respectiv atașate on line cu semnătură electronică în aplicația electronică MySMIS2014.

În cadrul acestui apel, un solicitant poate depune o singură cerere de finanțare.  

Descarcă Ghidul Solicitantului

Sursa: AMPOPAM

Vizualizări: 94