Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

POR: A fost modificat ghidul pentru Unităţi Primiri Urgenţe şi Ambulatorii, proiecte nefinalizate

AM POR a modificat Ghidul solicitantului - Condiții specifice pentru OS 8.1 ”Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate”, Operațiunea A – Ambulatorii și OS 8.2 ”Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență”, Operațiunea B – Unități de primiri urgențe.

Astfel, principalele modificări prevăd:

  • adăugarea unei noi Anexe; Anexa 15 - Certificarea aplicaţiei;
  • introducerea unei noi subcategori de cheltuieli: 56 - Cheltuieli conexe investiţiei de bază;
  • pentru proiectele, inclusiv obiectele de investiţii care vizează doar dotări/activităţi doar de dotare şi au lucrări care nu necesită autorizarea, nu este necesară dovedirea dreptului de proprietate;
  • pentru proiectele, inclusiv obiectele de investiţii care vizează doar dotări/activităţi doar de dotare şi au lucrări care nu necesită autorizarea, se vor aplica prevederile punctelor 5.1.A sau 5.1.B, după caz;
  • secţiunea 2.3.Valorea proiectului se încadrează în limitele minime şi maxime, conform secţiunii 2.4 din prezentul ghid:

              a) Ulterior intrării în vigoare a contractului de finanţare, valorea minimă a cheltuielilor eligibile poate scădea sub limita prevăzută la secţiunea 2.4, fără ca proiectul să devină neeligibil, numai ca urmare a atribuirii contractelor de achiziţie publică la o valoare mai mică decât cea estimată în cererea de finanţare;

             b) Ulterior intrării în vigoare a contractului de finanţare, orice modificare a acestuia, nu poate conduce la creşterea valorii finanţării nerambursabile şi a procentului pe care acesta îl reprezintă din valoarea totală eligibilă şi implicit la creşterea valorii totale eligibile a proiectului, conform prevederilor contractului de finanţare.

  • secţiunea 2.4. Conformitatea proiectului cu Ordinul Ministrului Sănătăţii:

             a) Proiectul trebuie să se regăsească pe lista unităţilor sanitare eligibile    

  • verificarea îndeplinirii condiţiei se va face la momentul contractării;
  • în cazul în care solicitantul nu face dovada demarării procesului de încetare a eventualelor contracte finanţate din alte surse de finanţare, proiectul va fi respins;

Descarcă Sinteza Modificărilor
Sursa: MDRAP

Vizualizări: 216