Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Cooperarea teritoriala în cadrul Programului de Cooperare Transnationala Sud Estul Europei

În perioada 2007-2013, România va beneficia de asistenţă financiară comunitară nerambursabilă pentru dezvoltarea de programe şi proiecte de cooperare teritorială europeană (transfrontalieră, transnaţională şi interregională) având ca scop dezvoltarea echilibrată a întregului teritoriu comunitar, prin încurajarea cooperării şi schimbului de bune practici între toate regiunile UE.
Programul Sud Estul Europei va fi implementat printr-un sistem de management comun, coordonat de către Agenţia Naţională de Dezvoltare din Ungaria, în calitate de Autoritate de Management, cu sprijinul Secretariatului Tehnic Comun şi al Autorităţilor Naţionale din cadrul fiecărui stat membru. România participă la acest program în calitate de Autoritate Naţională, Punct Naţional de Contact, control de prim nivel (prin Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor) şi reprezentant în Grupul Auditorilor (prin Autoritatea de Audit de pe lângă Curtea de Conturi).
Pe parcursul anului 2007 au fost organizate la Bucureşti 2 întâlniri bilaterale România-Austria şi România-Italia cu tema cooperarea teritorială în cadrul Programului de Cooperare Transnaţională Sud Estul Europei. Întâlnirile au avut ca scop iniţierea procesului de creare de parteneriate între beneficiari din cele trei ţări pentru dezvoltarea de proiecte transnaţionale care pot fi finanţate din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin intermediul Programului de Cooperare Transnaţională Sud Estul Europei 2007-2013.
Menţionăm faptul că în data de 20 decembrie 2007 Comisia Europeană a aprobat Programul Transnaţional SEE, iar în perioada 27-28 martie 2008 va avea loc la Budapesta Conferinţa de lansare a programului.
În scopul facilitării contactului şi stabilirea de parteneriate între posibilii beneficiari în perioada imediat următoare vor fi organizate o serie de întâlniri bilaterale cu Austria, Italia, Grecia, Slovenia şi Bulgaria.
În vederea pregătirii acestor întâlniri vă rugăm să ne furnizaţi pana în cel mai scurt timp pe adresele de e-mail : simona.fintinariu@mdlpl.ro; elena.popescu@mdlpl.ro urmatoarele informatii:
- domeniile (conform priorităţilor programului SEE) pentru care sunteţi interesaţi să depuneţi un proiect pentru obţinerea finanţării în cadrul PO SEE
- parteneriatele existente cu alţi potentiali beneficiari ai programului (stadiul parteneriatului)
- intenţia de a paricipa la aceste întâlniri

Pentru detalii despre Conferinta de lansare a Programului de Cooperare Transnaţională Sud Estul Europei 2007-2013 click aici
Pentru detalii despre Seminarul pentru potentialii beneficiari ai Programului de Cooperare Transnationala Sud Estul Europei 2007-2013 click aici

Sursa: www.infocooperare.ro

Vizualizări: 114