Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Calendarul de lansare a apelurilor de propuneri proiecte pentru POS Cresterea Competitivitatii Economice

Ministerul Economiei si Finantelor a lansat luni, 10 martie a.c., Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice. Alocarea financiara pentru toata perioada 2007-2013 pentru POS Cresterea Competitivitatii Economice este de 3,011 miliarde euro reprezentand cofinantare din Fondul European pentru Dezvoltare Regionala 85% , iar restul de 15% din bugetul de stat si bugetele locale.

Prezentare alocare financiara pe axe si a calendarului de lansare a apelurilor pentru propuneri de proiecte

AXA 1: Un sistem inovativ si ecoeficient de productie

Alocare financiara (2007-2013):1070 milioane euro 36,36% din bugetul integral al POS

Calendar pentru lansarea licitatiilor
Potrivit spuselor d-lui József CSAKA, Director General, Directia Generala de Gestionare a Fondurilor Comunitare, licitatiile de proiecte pentru axa 1 se vor lansa astfel:

  • Ghidurile solicitantului sunt in curs de aprobare iar lansarea primelor licitatii va avea loc la sfarsitul lunii martie pentru:
    • DMI 1 Investitii productive si pregatirea pentru competitia pe piata a intreprinderilor, in special a IMM - Sprijin financiar cu valoarea cuprinsa intre 250.001 – 1.500.000 euro acordat pentru investitii in IMM si Sprijin financiar in valoare de pana la 250.000 euro acordat pentru investitii in IMM
    • DMI 3 Dezvoltarea durabila a antreprenoriatului, Sprijin pentru cresterea competitivitatii IMM-urilor prin servicii de consultanta
  • Pentru DMI 1 Investiţii productive şi pregătirea pentru concurenta pe piata a întreprinderilor, in special a IMM - Sprijin pentru accesul pe noi pieţe şi internaţionalizare lansarea se estimeaza a avea loc in trimestrul IV a anului 2008
  • Pentru DMI 3 Dezvoltarea durabila a antreprenoriatului - Sprijin pentru Integrarea IMM in lanturi de furnizori si clustere prima licitatie este preconizata pentru anul 2009.

AXA 2: Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare

Alocare financiara (2007-2013):
645 milioane euro

Calendar pentru depunerea proiectelor
Operaţiune:
Buget total
[euro]
Beneficiari
Programare
Competiţii
2.1.1. Proiecte de cercetare în parteneriat între universităţi/ instituţii de cercetare şi întreprinderi
118 mil
Universităţi
Instituţii de CD
Întreprinderi cu activitate CD
I: iulie 2008
II: 2010
III: 2012
2.1.2. Proiecte CD de înalt nivel ştiinţific la care vor participa specialişti din străinătate
30 mil
2.2.1 Dezvoltarea infrastructurii C-D existente şi crearea de noi infrastructuri C-D
275 mil
Organizaţii de cercetare publice
I: LANSAT decembrie 2007
II: 2009
III: 2011
2.2.2 Dezvoltarea de poli de  excelenţă
41 mil
Grupări de întreprinderi în jurul unor instituţii CD
I: 2009
II: 2011
2.2.3 Dezvoltarea unor reţele de centre C-D, coordonate la nivel naţional şi racordate la reţele europene şi internaţionale de profil (GRID, GEANT)
5 mil
Organizaţii de cercetare publice
I: aprilie 2008
II: 2010
2.2.4 Întărirea capacităţii administrative
5 mil
Organizaţii de cercetare publice
I: aprilie 2008
II: 2010
2.3.1 Sprijin pentru start-up-urile şi spin-off-urile inovative
18.5 mil
Întreprinderi înfiinţate de max. 3 ani
LANSAT februarie 2008
(depunere continuă)
2.3.2 Dezvoltarea infrastructurii de CD a întreprinderilor, cu crearea de noi locuri de muncă pentru CD
82 mil
Întreprinderi cu activitate CD
I: aprilie 2008
Competiţii anuale
2.3.3 Promovarea inovării în cadrul firmelor
82 mil
Întreprinderi cu sau fără activitate CD
I: iulie 2008
Competiţii anuale


AXA 3: Tehnologia informatiei si comunicatiilor pentru sectoarele privat si public

Alocare financiara (2007-2013):
470 milioane euro

Calendar de depunere a proiectelor pentru anul 2008

Nr crt

Operaţiunea

Dată lansare

Depunere proiecte

Dată început

Dată finală

1

DMI1, operaţiunea 1 Sprijin accesului la broadband si  la serviciile conexe

Martie

martie

Iunie

2

DMI3, operaţiunea 1  Sprijin pentru implementarea sistemelor informatice integrate si a altor aplicatii electronice pentru managementul afacerilor

mai

mai

August

3

DMI3, operaţiunea 2 Sprijin pentru dezvoltarea sistemelor de comert electronic si a altor solutii electronice pentru afaceri

mai

mai

August

4

DMI2, operaţiunea 1 Sustinerea implementarii de solutii de e-guvernare si asigurarea onexiunii la broadband, acolo unde este necesar

mai

septembrie

Octombrie

5

DMI2, operaţiunea 2 Implementarea de sisteme TIC in scopul cresterii interoperabilitatii sistemelor informatice si asigurarea conexiunii broadband, acolo unde este necesar

mai

septembrie

Octombrie

6

DMI2, operaţiunea 3  Sustinerea implementarii de aplicatii de e-learning si asigurarea conexiunii broadband, acolo unde este necesar

mai

septembrie

Octombrie

7

DMI2, operaţiunea 4 Sustinerea implementarii de solutii de e-sanatate si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar

mai

septembrie

Octombrie

8

DMI1, operaţiunea 4 Sustinerea conectarii unitatilor scoalare la internet prin conexiuni broadband

iunie

august

OctombrieAXA 4: Cresterea eficientei energetice si a securitatii furnizarii, in contextual combaterii schimbarilor climatice

Alocare financiara (2007-2013):
725 mil euro
Nu a fost mentionata o data de lansare a apelurilor de proiecte.

Mirela Sacalus
Elena Pavel
www.fonduri-structurale.ro

Vizualizări: 117