Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

POCU: S-a deschis apelul de proiecte pentru formarea angajaților din sectoarele economice cu potențial competitiv!

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman a lansat apelul competitiv de proiecte pentru îmbunătățirea nivelului de cunoștințe, competențe sau aptitudini ale angajaților care își desfășoară activitatea în sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniilor de specializare inteligentă conform SNCDI (AP3/PI10.iii/3.12).

Descarcă Ghidul Solicitantului. 

Ce se finanțează?

  • Organizarea și derularea de campanii de conștientizare a angajatorilor;
  • Organizarea și derularea de programe de formare profesională a adulților (cursuri de inițiere, calificare, recalificare, perfecționare sau specializare);
  • Evaluarea și certificarea competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale, respectiv non-formale și/sau informale;
  • Sprijinirea întreprinderilor care-și desfășoară activitatea într-unul din sectoarele economice prevăzute în SNC și SNCDI sau întreprinderilor care intenționează să-și adapteze activitatea la aceste sectoare economice/domenii de specializare inteligentă, în vederea elaborării și introducerii unor programe de învățare la locul de muncă.

Cine poate depune?

  • Organizații patronale (patronate, federații patronale, confederații patronale sau uniuni patronale teritoriale);
  • Asociații de întreprinderi, persoane juridice constituite în conformitate cu Ordonanța Guvernului nr. 26 din 2000 cu privire la asociații si fundații;
  • Camerele de Comerț și Industrie.

Entitățile de mai sus pot aplica în calitate de beneficiari unici sau în parteneriat cu alte entități relevante (de exemplu: organizații sindicale sau/și furnizori de formare profesională).

Care este valoarea maximă a finanțării acordate?

Valoarea maximă eligibilă a unui proiect este de 1.000.000 euro.

Alocarea bugetară POCU pentru acest apel este de 89.361.701,88 euro (85% - contribuția UE și 15% -  contribuția națională), din care 2.000.000 euro reprezintă alocare ITI DD.

Când se depun proiectele?

Proiectele vor putea fi depuse în MySMIS în perioada: 20.09.2018, ora 16.00 - 20.12.2018, ora 16.00.

Pentru mai multe detalii, consultați fișa de proiect (disponibilă doar pentru membrii înregistrați fonduri-structurale.ro).

Structural Consulting Group - www.fonduri-structurale.ro are experiență în scrierea și implementarea proiectelor de dezvoltare a resurselor umane, dobândită de-a lungul timpului în cadrul a numeroase proiecte de succes, coordonate atât din poziția de beneficiar, cât și din cea de consultant. Pentru mai multe detalii despre cum vă putem sprijini în depunerea unei cereri de finanțare în cadrul prezentului apel, vă rugăm să ne scrieți la structuralcg@fonduri-structurale.ro sau să ne contactați la 0725072522, Mirela Săcăluș - consultant Structural Consulting Group - www.fonduri-structurale.ro.

Vizualizări: 1879