Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

AM POCU lansează apelul de proiecte „Dezinstituționalizarea persoanelor adulte cu dizabilități - tranziția spre servicii sociale în comunitate”

Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene a lansat apelul de proiecte „Dezinstituționalizarea persoanelor adulte cu dizabilități - tranziția spre servicii sociale în comunitate”, aferent AP 4/PI 9.iv/OS 4.15.

Depunerea proiectelor se va face în MySMIS începând cu data de 14 septembrie 2018, ora 16.00.

Prezentul apel de proiecte este de tip competitiv cu termen limită de depunere, destinat regiunilor mai puțin dezvoltate (inclusiv teritoriul ITI Delta Dunării) și regiunii dezvoltate București-Ilfov.

Apelul de proiecte are în vedere dezvoltarea sistemului de servicii sociale bazate pe comunitate, în vederea prevenirii instituționalizării și pentru scăderea numărului persoanelor adulte cu dizabilități aflate în instituții rezidențiale.

Alocarea bugetară totală din POCU pentru acest apel este de 64.944.845,24 euro (cofinanțare UE și cofinanțare națională), din care 57.922.476,14 euro reprezintă suma totală disponibilă dedicată regiunilor mai puțin dezvoltate și 7.022.369,10 euro reprezintă suma totală disponibilă dedicată regiunii dezvoltate.

Valoarea maximă eligibilă a unui proiect este de 3.000.000 euro.

Solicitanții eligibili sunt:

  • Autorități publice centrale şi locale cu responsabilități în domeniu, singure sau în parteneriat cu entități relevante;
  • Furnizori de servicii sociale în condițiile legii, singuri sau în parteneriat cu entități relevante.

Descarcă Ghidul Solicitantului.

Onea Cristiana,

www.fonduri-structurale.ro

Sursă: Ministerul Fondurilor Europene

Documente
POCU_4.15.zip
Vizualizări: 307