Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Noi acte normative privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune

În ședința de Guvern din 29 august 2018 a fost aprobată o Ordonanță privind modificarea  unor acte normative din domeniul gestionării financiare a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune.

Un prim act normativ care a suferit modificări este Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile. Astfel, au fost prevăzute sursele financiare necesare și procedurile punerii în aplicare a unor hotărâri judecătorești definitive în cazul unor litigii contractuale între unii beneficiari și Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR). De asemenea, se reglementează procedura de restituire a garanției pentru acordarea avansului pentru beneficiarii PNDR, în condițiile în care aceștia depășesc sumele primite ca ajutor nerambursabil în urma diminuării valorii investiției.

În același context al derulării eficiente a fondurilor europene nerambursabile, a fost modificată și OUG 79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbției fondurilor alocate prin Programul National de Dezvoltare Rurală. Una dintre aceste modificări privește completarea categoriilor de beneficiari care pot solicita/obține scrisori de garanție de la Fondurile de garantare (publici și asimilați) cu unitățile de învățământ preuniversitar de stat. De asemenea, este prevăzut în mod expres faptul că dobânzile încasate de fondurile de garantare din plasarea sumelor alocate acestora, în depozite bancare sau titluri de stat, vor fi utilizate exclusiv pentru plata obligațiilor ce decurg din executarea garanțiilor acordate. Alte modificări prevăd clarificări și actualizări necesare procedurilor financiar-contabile specifice fondurilor de garantare (de exemplu, emiterea biletului la ordin se face în numele beneficiarului de proiect (și nu pe numele reprezentantului legal al acestuia).

O altă Ordonanță de Urgență completată prin actul normativ de azi este OUG 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune. Modificările prevăd îmbunătățirea modului de calcul pentru recuperarea sumelor nejustificate din avans, prin aplicarea metodei similare din OUG nr. 66/2011, respectiv doar perceperea dobânzii BNR de la momentul notificării beneficiarului cu privire la constatarea nejustificării avansului până la recuperare. Totodată, o precizare foarte importantă introdusă prin acest act normativ precizează că acțiunile de recuperare a creanțelor bugetare aferente Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) se demarează numai în cazul în care valoarea sumei de recuperat, excluzând majorările de întârziere, este mai mare de 40 lei.

Ultimul act normativ pe care prezenta ordonanță îl modifică este OUG nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăti care se aplică în agricultură în perioada 2015 – 2020. Este vorba despre fondurile implementate și gestionate de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA). Astfel, se creează cadrul juridic pentru situația în care cuantumul unitar calculat conduce la o supra-compensare (plată în exces) a unor beneficiari, care determină utilizarea plafonului maxim alocat înainte de a fi plătite toate animalele eligibile. În acest sens, se reglementează posibilitatea asigurării diferenței față de plafonul alocat de la de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, până la recuperarea acesteia, astfel încât să poată fi plătite toate animalele eligibile. Recuperarea se realizează de la beneficiarii care au primit supra-compensare/plăți în exces, până la data de 31 decembrie 2018, prin plăți voluntare sau prin deducerea acestora din drepturi de plată viitoare în cadrul altor scheme de sprijin. Tocmai, pentru a înțelege conceptul de supra-compensare (plăți în exces), actul normativ adaugă și o definiție a acestuia: „diferența dintre cuantumul unitar calculat inițial și cel rezultat ulterior, diferit, generat de o serie de transferuri/cedări de drepturi, urmare a reinterogării sistemului informatic.”

Sursă: MADR

Vizualizări: 647