Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

POPAM: Anunț privind lansarea apelului nr. 1 de cereri de finanțare măsura VIII.1. – Supravegherea maritimă integrată

Direcția Generală Pescuit – Autoritatea de Management pentru POPAM anunță lansarea sesiunii pentru depunerea cererilor de finanțare, în cadrul Programului Operaţional Pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014 – 2020: Prioritatea Uniunii Nr. 6 - Încurajarea punerii în aplicare a politicii maritime integrate, măsura VIII.1.– Supravegherea Maritimă Integrată.

Perioada de depunere: 28.08.2018, ora 16.00 - 27.09.2018, ora 16.00.

Alocarea financiară totală pentru prezentul apel: 15.412.669,75 LEI, echivalentul a 3.333.334.00 EURO.

Valoarea maximă eligibilă aferentă unui proiect este de 15.412.669,75 LEI (echivalentul a 3.333.334.00 EURO.

Solicitanții eligibili: autoritățile publice cu atribuții în domeniul supravegherii maritime;

În cadrul acestui apel de proiecte, cererile de finanțare și documentele anexate vor fi introduse și respectiv atașate online cu semnătură electronică în aplicația electronică MySMIS2014.

Descarcă Ghidul Solicitantului.

Cristiana Onea,

www.fonduri-structurale.ro

Sursă: AM POPAM

Vizualizări: 128