Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Ghidul solicitantului pentru apelul de proiecte dedicat promovării transferului tehnologic în regiunile Nord Est și Nord Vest, în consultare publică!

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (AM POR) a publicat spre consultare publică în data de 29.08.2018 Ghidul Solicitantului Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu titlul POR/2018/1/1.2/1/initiațiva Regiuni mai puțin dezvoltate/, Axa prioritară 1 – Promovarea transferului tehnologic, Prioritatea de investiții 1.2 - Creşterea inovării în companii prin sprijinirea abordărilor multisectoriale rezultate în urma implementării „Inițiativei Regiuni mai puţin dezvoltate” în România, POR 2014-2020, apel dedicat regiunilor de dezvoltare Nord Est si Nord Vest.

Eventualele observații și propuneri pot fi transmise, la adresa regio@mdrap.ro, până la data de 28.09.2018.

Obiectivul specific al acestei priorități de investiție este de sprijinire a portofoliului de proiecte aferent strategiilor de specializare regionale, urmărind creșterea gradului de inovare în firme în vederea dezvoltării ecosistemului regional de inovare.

În cadrul apelulul de proiecte vor fi sprijinite proiecte integrate rezultate în urma implementării activităților din cadrul Inițiativei regiuni mai puțin dezvoltate, în special în regiunile NE și NV. Prin proiectele respective se urmărește introducerea pe piaţă a rezultatelor cercetării prin implicarea actorilor cheie identificați în cadrul quadruple helix (administrație central și locală, instituții de învățământ, entități de educație și cercetare, reprezentanți ai mediului de afaceri, IMM-uri, antreprenori, investitori, societate civilă, etc.), vizând domeniile de specializare inteligentă de la nivel regional. Proiectele vor avea o abordare multidisciplinară aducând o contribuţie la dezvoltarea mai multor domenii de specializare inteligentă identificate la nivel regional.

Bugetul alocat apelului de proiecte 58.823.532 milioane euro, iar lista de proiecte este preidentificată la nivel regional în urma aplicării mecanismului „Inițiativei Regiuni mai puţin dezvoltate” în România.

Ghidul specific va fi definitivat la nivelul AMPOR în conformitate cu schema de măsuri de ajutor aplicabilă și respectiv prin inserarea comentariilor rezultate în urma etapei de consultare publică.

Descarcă Ghidul Specific. 

Sursă: www.inforegio.ro

Vizualizări: 344