Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

A fost publicat modelul Cererii de Finanțare pentru sM 6.2 – „Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale” ITI Delta Dunării!

În data de 27.08.2018, AFIR a publicat  modelul Cererii de Finanțare aferente Submăsurii 6.2 – „Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale” - Aria de aplicabilitate teritoriul  ITI – Delta Dunării, care va avea ca perioadă de depunere intervalul 3 septembrie - 31 decembrie 2018.

Scopul investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este sprijinirea facilitării diversificării prin înființarea și dezvoltarea de microîntreprinderi și întreprinderi mici în sectorul non-agricol din zonele rurale, în vederea unei dezvoltări economice durabile, creării de locuri de muncă și reducerii sărăciei în spațiul rural.

Obiectivele submăsurii 6.2 - zona ITI - Delta Dunării:

 • Crearea de noi activități neagricole, în special, pentru fermierii de mici dimensiuni sau membrii familiilor lor și în general, pentru micii întreprinzători din mediul rural;
 • Diversificarea economiei rurale prin creșterea numărului de microîntreprinderi și întreprinderi mici în sectorul non-agricol, dezvoltarea serviciilor și crearea de locuri de muncă în spațiul rural;
 • Încurajarea menținerii și dezvoltării activităților tradiționale.

Beneficiarii eligibili:

 • Fermierii sau membrii unei gospodarii agricole din spațiul rural, care își diversifică activitatea prin înființarea unei activități non-agricole pentru prima dată;
 • Persoanele fizice neautorizate nu sunt eligibile;
 • Micro-întreprinderi și întreprinderile mici din spațiul rural, care își propun activități non-agricole, pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării sprijinului;
 • Micro-întreprinderi și întreprinderi mici noi, înființate în anul depunerii Cererii de finanțare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfășurat activități până în momentul depunerii proiectului(start-ups).

Sprijinul nerambursabil:

Va fi acordat sub formă de primă în două tranșe astfel:

 • 70% din cuantumul sprijinului după semnarea Contractului de finanțare;
 • 30% din cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării corecte a Planului de afaceri fără a depăși 5 ani de la data semnării Contractuluide finanțare.

Va fi în valoare de:

 • 70.000 Euro/proiect în cazul activităților de productie, servicii medicale, sanitar-veterinare și de agroturism;
 • 50.000 Euro/proiect în cazul altor activități.

Pragurile de calitate lunare pentru sesiunea 2018:

 • 80 de puncte pentru perioada 03.09 – 30.09.2018; 
 • 60 de puncte pentru perioada 01.10 – 31.10.2018;
 • 30 de puncte pentru perioada 01.11 – 30.11.2018;
 • 15 puncte pentru perioada 01.12 – 31.12.2018.

*** 

AFIR a publicat arhiva de documente aferentă acestei măsuri în data de 22.08.2018, fără a cuprinde însă cererea de finanțare mai sus menționată.

Descarcă Ghidul actualizat.

Sursă: AFIR

 

Documente
sM 6.2.rar
Vizualizări: 393