Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

POAT: O nouă versiune a Ghidului Condiții Specifice aferent programului

AM POAT a publicat săptămâna trecută o nouă versiune a Ghidului Solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor din Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020 aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 804/23.08.2018, care a intrat în vigoare începând cu data de 23.08.2018.

Principalele modificări de simplificare și care vin în sprijinul beneficiarilor vizează:

• comasarea grilelor de evaluare (pentru conformitate administrativă și tehnico-financiară) în vederea reducerii perioadei de evaluare și pentru transmiterea tuturor observațiilor încă din prima verificare a proiectului;

• introducerea posibilității de justificare a cheltuielilor din prisma cheltuielior anterior incluse în proiecte finanțate din POAT, eliminându-se astfel obligativitatea transmiterii documentelor justificative în aceste cazuri.

Astfel, apelurile de proiecte cod POAT/413/1 POAT/376/2 și POAT/378/3 se vor închide în data de 23.08.2018, ora 17:59 și noile apeluri se vor deschide în sistemul informatic MySMIS 2014 în data de 23.08.2018, ora 18:30, şi se vor închide în data de 31.12.2018, ora 23.59, fiind definite la nivel de axă prioritară după cum urmează:

1. Apelul de proiecte cod POAT/441/1: POAT/OS1.1/Întărirea capacității beneficiarilor de proiecte finanțate din FESI de a pregăti și de a implementa proiecte mature/AP1/Plan de proiecte 2018 IV, cu o valoare nerambursabilă de 101.925.519 lei;

2. Apelul de proiecte cod POAT/444/1: POAT/OS1.2/Asigurarea transparenței și credibilității FESI și a rolului Politicii de Coeziune a UE/AP1/Plan de proiecte 2018 IV, cu o valoare nerambursabilă de 33.765.558 lei;

3. Apelul de proiecte cod POAT/442/2: POAT/OS2.1/Îmbunătățirea cadrului de reglementare, strategic și procedural pentru coordonarea și implementarea FESI/AP2/Plan de proiecte 2018 IV, cu o valoare nerambursabilă de 67.173.417 lei;

4. Apelul de proiecte cod POAT/445/2: POAT/OS2.2/Dezvoltarea și menținerea unui sistem informatic funcțional și eficient pentru FSC, precum și întărirea capacității utilizatorilor săi/AP2/Plan de proiecte 2018 IV, cu o valoare nerambursabilă de 8.916.345 lei;

5. Apel de proiecte cod POAT/443/3: POAT/OS3.1/Dezvoltarea unei politici îmbunătățite a managementului RU care să asigure stabilitatea, calificarea și motivarea adecvată a personalului care lucrează în cadrul sistemului de coordonare, gestionare și control FESI/AP3/Plan de proiecte 2018 IV, cu o valoare nerambursabilă de 12.387.185 lei.

Așa cum prevede mecanismul de aprobare a proiectelor finanţate din POAT 2014-2020, în cadrul apelurilor pot fi depuse proiectele incluse în Planul de proiecte POAT 2018 aprobat de AM POAT la data de 06.08.2018, publicat aici.

Sursă: www.fonduri-ue.ro

Vizualizări: 264