Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

AFIR a publicat, spre consultare, Ghidul pentru submăsurile dedicate grupurilor operaționale (sM16.1 și sM16.1a) din cadrul PNDR

În data de 27.08.2018, AFIR a publicat varianta consultativă a Ghidului solicitantului pentru sM16.1 „Sprijin pentru înfiintarea și funcționarea grupurilor operaționale (GO), pentru dezvoltarea de proiecte pilot, noi produse în sectorul agricol” și sM16.1a „Sprijin pentru înfiintarea și funcționarea grupurilor operaționale (GO), dezvoltarea de proiecte pilot, produse și procese în sectorul pomicol”, precum și anexele aferente, din cadrul PNDR 2014-2020.

Cele două submăsuri au ca obiectiv principal sprijinirea înființării și funcționării Grupurilor Operaționale (GO) cu scopul de a realiza, în comun, un proiect de dezvoltare-inovare nou, prin care să se abordeze anumite probleme specifice și să se valorifice oportunitățile existente în sectoarele agricol, agro-alimentar și forestier.

Cele două linii de finanțare au avut în vedere o abordare în 2 etape și anume: Etapa I - depunerea și selectarea Cererilor de Exprimare a Interesului (CEI), respectiv Etapa II - depunerea, evaluarea și selecția Cererii de finanțare (CF) și a proiectului detaliat al GO.

Astfel, beneficiarii eligibili sprijinului nerambursabil sunt grupurile operaționale care au fost selectate în Etapa I aferentă submăsurilor 16.1 și 16.1a., care mențin condițiile din Ghidul Solicitantului aferent Etapei I și în Etapa II.

Tipul de sprijin include:

•          rambursarea cheltuielilor eligibile efectuate și plătite, inclusiv pentru activităţile pregătitoare;

•          plata în avans pentru  cheltuieli de investiții, cu condiția constituirii unei garanții bancare corespunzătoare procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu articolul 45(4) și articolul 63 din Regulamentul (UE) nr. 1305/ 2013.

Valoarea maximă a sprijinului public este de 500.000 de euro, inclusiv sprijinul aferent cheltuielilor pregătitoare.

Observațiile și propunerile pot fi trimise pe adresa de e-mail consultare@ afir.info, până la data de 06.09.2018.

Descarcă Ghidul Solicitantului. 

Cristiana Onea, 

www.fonduri-structurale.ro

Sursă: AFIR

Vizualizări: 166