Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Sprijin pentru autoritățile locale pentru asigurarea cofinanțării necesare proiectelor europene

Guvernul a aprobat, pe 23 august 2018, o Ordonanță prin care se asigură sprijin autorităților publice locale în finalizarea proiectelor finanțate din fonduri europene.

Prin acest mecanism, unitățile administrativ-teritoriale ale administrației publice locale pot accesa, în cursul acestui an, împrumuturi din venituri din privatizare, înregistrate la Trezorerie, în limita sumei de 800 de milioane de lei. Aceste fonduri pot fi utilizate pentru asigurarea prefinanţării şi/sau cofinanţării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, inclusiv pentru cheltuielile neeligibile asociate proiectelor.

Se răspunde astfel solicitării Asociației Municipiilor din România și se stimulează atragerea de fonduri europene pentru finanțarea proiectelor locale de infrastructură: apă-canalizare, școli, spitale, drumuri.

Împrumuturile se acordă cu o rată de dobândă fixă pe toată durata de derulare, calculată în funcție de ROBOR la 3 luni, comunicată de Banca Naţională a României în ultima zi lucrătoare a lunii anterioare autorizării împrumutului, plus o marjă, în funcţie de scadenţa împrumuturilor.

Marja se stabileşte astfel:

  • 1,5 puncte procentuale pentru scadenţe de până la 3 ani, inclusiv;
  • 2,0 puncte procentuale pentru scadenţe între 3 şi 5 ani, inclusiv;
  • 2,5 puncte procentuale pentru scadenţe între 5 şi 10 ani, inclusiv;
  • 3,0 puncte procentuale pentru scadenţe între 10 şi 20 de ani,inclusiv.

Perioada de rambursare este stabilită potrivit scadenţei împrumutului acordat, cu posibilitatea rambursării anticipate, parţial sau integral. Rambursarea se efectuează în tranşe trimestriale, egale, începând cu trimestrul următor acordării acestora. Dobânda aferentă se calculează lunar prin aplicarea ratei dobânzii la soldul împrumutului, începând cu luna acordării împrumutului, şi se plăteşte trimestrial, în suma cumulată până la zi.

Termenul-limită de depunere a documentelor este 29 noiembrie 2018.

Unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale pot depune documentația la direcţiile generale regionale ale finanţelor publice/administraţiile judeţene ale finanţelor publice, pentru a fi transmisă Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale.

Măsurile contribuie la îndeplinirea priorităţii majore a Guvernului privind îmbunătăţirea absorbţiei fondurilor UE și asigurarea cofinanţării proiectelor finanţate din programele naţionale.

Sursa: MDRAP

Vizualizări: 479