Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Unități școlare în „uniforme noi” cu fonduri Regio!

Clădirile grădinițelor „Frumoasa Adormită” sau Csipkerózsika și cea de pe Strada Benedek Elek din municipiul Târgu Secuiesc, precum și clădirea Școlii „Turoczi Mόzes” intră în lucrări de reabilitare termică și modernizare, necesare îmbunătățirii condițiilor de studiu și reducerii costurilor ridicate de întreținere și încălzire. Acestea sunt principalele obiective ce se vor realiza prin contractele de finanțare semnate pe 21.08.2018 prin care se alocă fonduri nerambursabile în procent de 98% din cele peste 5,4 milioane de lei, valoare estimată de Primăria Municipiului Târgu Secuiesc ca fiind necesară pentru realizarea investițiilor. Fondurile necesare sunt alocate din POR 2014-2020, prin Axa Prioritară 3 a Programului, Prioritatea de investiții 3.1B. 

Proiectul „Creşterea eficienţei energetice a clădirilor aparţinătoare Municipiului Tg. Secuiesc – Grădiniţa CSIPKERÓZSIKA”, are o valoare totală de 1.090.094,86 lei, din care 1.013.944,54 lei (aproximativ 224.463,06 euro) sunt reprezentați de fondurile nerambursabile, alocate de UE și Guvernul României, pentru realizarea activităților. Primăria municipiului Târgu Secuiesc, în calitate de beneficiar al proiectului va asigura o  cofinanțare de 20.692,75 lei, pentru realizarea lucrărilor de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii, respectiv izolarea pereţilor exteriori, izolarea termică a plăcii de peste etaj, a plăcii de sol, a planşeului de peste subsolul tehnic și a plăcilor în consolă. Se vor instala sisteme alternative de producere a energiei prin  panouri fotovoltaice și se va moderniza sistemul de ventilare mecanică prin montarea unei unităţi cu capacitate de recuperare a temperaturii interioare de până la 70%, introducând aer preîncălzit fără consum de energie. De asemenea, se va moderniza și instalația de iluminat integrat a clădirii, prin schimbarea corpurilor de iluminat existente la unele cu o performanță superioară din punct de vedere lumino-tehnic, şi cu un consum de energie mai scăzut.

Prin proiectul „Creșterea eficienței energetice a clădirilor aparținătoare municipiului Târgu Secuiesc – Grădinița din str. Benedek Elek” cu o valoare totală de 1.956.400,08 lei, se alocă un buget de 1.816.931,06 lei (aproximativ 402.225,06 euro) fonduri nerambursabile pentru modernizarea clădirii. Din fondurile alocate, la car primăria municipiului contribuie cu 37.080 lei, se vor realiza lucrări de reabilitarea termică a elementelor de anvelopă a clădirii (izolarea pereților exteriori, izolarea termica a plăcii de peste etaj, izolarea termica a plăcii de sol). Se vor instala 40 de panouri fotovoltaice pentru producerea alternativă de energie și se va moderniza sistemului de ventilare mecanică pentru recuperarea temperaturii interioare de până la 89%, introducând aer preîncălzit fără consum de energie. De asemenea, se va moderniza instalația de iluminat integrat a clădirii și se vor schimba utilajele din centrala termica existentă.

Proiectul „Creșterea eficienței energetice a cădirilor aparținătoare Municipiului Tg. Secuiesc –Școala cu clasele I-VIII Turoczi Mόzes” are o valoare totală de 2.520.059,43 lei, din care 2.333.578,44 lei (aproximativ 516.598,43 euro), reprezintă fondurile europene nerambursabile alocate. Primăria municipiului Târgu Secuiesc, în calitate de beneficiar al proiectului va asigura o  cofinanțare de 47.624,05 lei, pentru realizarea activităților prevăzute în proiect. Bugetul alocat pentru acest proiect va fi investit în anveloparea clădirii prin izolarea pereților exteriori, a plăcii peste ultimul etaj, izolarea termică a plăcii de sol, și a plăcilor în consolă. Se vor instala 78 de panouri fotovoltaice și se va moderniza și aici sistemul de ventilare mecanică prin montarea unei unități cu capacitate de recuperare a temperaturii interioare de până la 70%.

Dintre cele trei proiecte, la Grădinița Csipkerózsika lucrările vor fi finalizate până la sfârșitul lunii decembrie 2019, și respectiv la sfârșitul lunii ianuarie 2020 pentru Grădinița de pe Strada Benedek Elek și Școala „Turoczi Mόzes”. Aceste investiții vor reduce consumul anual de energie primară a clădirilor, precum și emisia de gaze cu efect de seră.

Sursa: ADR Centru

Vizualizări: 165