Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Campaniile de informare despre Regio si Programele de Cooperare Teritoriala continua

La data de 29 februarie 2008 s-a încheiat proiectul Phare “Campania de constientizare pentru Programul Operational Regional si Programele de Cooperare Teritorialã Europeanã”, al cãrui obiectiv a fost familiarizarea publicului larg si a potentialilor beneficiari cu privire la existenta si rolul acestor programe. Alãturi de Programul Operational Regional au mai fost promovate prin intermediul acestui proiect si patru Programe de Cooperare Teritorialã Europeanã: Programul de Cooperare Transfrontalierã România – Bulgaria, Programul de Cooperare Transfrontalierã România – Serbia, Programul Operational Comun România – Ucraina – Moldova si Programul Operational Comun de Cooperare în bazinul Mãrii Negre.

Beneficiarul proiectului a fost Ministerul Dezvoltãrii, Lucrãrilor Publice si Locuintelor, care are rol de Autoritate de Management pentru programele mentionate anterior. Proiectul a fost implementat de consortiul format din companiile Mercury360 Communications si LDK Consultants (Grecia) si a beneficiat de finantare din programul Phare 2004 în valoare de 1.190.200 euro.

În cadrul proiectului, s-a urmãrit individualizarea fiecãrui program prin crearea unei identitãti de marcã distincte si promovarea acestora prin intermediul instrumentelor de comunicare dezvoltate în cadrul campaniei. Astfel, Programul Operational Regional a fost individualizat prin crearea mãrcii Regio si a sloganului „Initiativã localã, dezvoltare regionalã”, elemente care sintetizeazã într-un limbaj accesibil publicului larg esenta programului – caracterul regional si contributia acestuia la dezvoltarea comunitãtilor locale. Pentru Programele de Cooperare Teritorialã Europeanã au fost create patru logo-uri distincte si un slogan comun: “Granite comune. Solutii comune”.

Pentru promovarea acestor programe:

 • au fost elaborate 19 tipuri de publicatii (brosuri si pliante), ce pot fi obtinute de la Punctul de informare al MDLPL (str. Apolodor nr. 17, sector 5, Bucuresti) sau pot fi descãrcate de pe site-ul www.mdlpl.ro :
 • Brosura „Programul Operational Regional - Scurt ghid practic”
 • Brosura „Regio - Glosar de termeni”
 • Brosura „Regio - Oportunitãti de finantare pentru întreprinderi din mediul privat”
 • Brosura „Regio - Oportunitãti de finantare pentru administratia publicã localã”
 • Brosura „Regio - Oportunitãti de finantare pentru universitãti”
 • Brosura „Regio - Oportunitãti de finantare pentru organizatiile neguvernamentale”
 • Brosura “Cooperare teritorialã europeanã - programele operationale de cooperare teritorialã europeanã cu statele membre UE de interes pentru beneficiarii din România”
 • Brosura “Programul de Cooperare Transfrontalierã România-Bulgaria 2007-2013”
 • Ghid de comunicare
 • Pliante de prezentare a patru dintre cele cinci programe, în limba românã si în limbile statelor partenere în cadrul Programelor de Cooperare Teritorialã Europeanã.

 • au fost realizate peste 30 de tipuri de materiale promotionale (bannere, mape, blocnotes-uri, pungi, CD-uri, pixuri etc.),
 • au fost create 5 website-uri dedicate fiecãrui program (www.inforegio.ro, www.cbcromaniabulgaria.eu, www.romania-serbia.net, www.blacksea-cbc.net, www.ro-ua-md.net),
 • au fost organizate 18 evenimente regionale, precum si conferinta nationalã de lansare a Regio, la Sibiu, în data de 13 iulie 2007
 • au fost produse materiale publicitare: douã spoturi TV, douã spoturi radio, un film de promovare si machete de presã pentru Regio; un spot TV, patru spoturi radio si machete de presã pentru Programele de Cooperare Teritorialã Europeanã.
 • a fost derulatã o campanie media de promovare a Regio la nivel national si regional (în cele opt regiuni de dezvoltare ale tãrii), constând în difuzarea spoturilor radio si TV si a machetelor de presã pentru Regio.

De asemenea, au fost derulate cercetãri sociologice pentru a mãsura nivelul de informare al publicului general si al diferitelor categorii de potentiali solicitanti cu privire la Regio si la Programele de Cooperare Teritorialã Europeanã si pentru a afla preferintele în ceea ce priveste canalele de informare în vederea realizãrii campaniilor de informare viitoare.

Campaniile de informare pentru aceste programe vor continua pe parcursul întregii perioade de programare 2007-2013, cu finantare din fondurile de asistentã tehnicã proprii fiecãrui program.

Sursa: MDLPL

Vizualizări: 100