Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

AM POC: A fost aprobat ghidul pentru proiecte de infrastructuri de cercetare pentru instituții publice de CD/universități

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate (POC) a anunțat prin Ordinul ministrului fondurilor europene numărul 793/14.08.2018 aprobarea Ghidului Solicitantului aferent Acțiunii 1.1.1 Mari infrastructuri de CD „Proiecte de investiții publice de CD/universități”.

Obiectivul specific: O.S.1.1 - Creșterea capacității de CDI în domeniile de specializare inteligentă și în sănătate.

Perioadă de depunere: 21.08.2018, orele 09:00 – 19.12.2018, orele 09:00.

Alocarea financiară totală pentru prezentul apel: 29.411.765,00 mil. Euro, echivalentul a 135.994.119,00 Lei.

Valoarea minimă eligibilă aferentă unui proiect: 978.260,869 Euro, echivalentul a 4.500.000,00 Lei.

Valoarea maximă eligibilă aferentă unui proiect: 20.000.000,00 Euro, echivalentul a 92.000.000,00 Lei.

Solicitanți eligibili: institutele de cercetare de drept public sau instituțiile de învăţământ superior de stat, cu personalitate juridică, care respectă următoarele condiții:

  • fac parte din sistemul național de cercetare-dezvoltare, conform art. 7 din OG nr. 57/2002 privind cercetarea științifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr 324/2003, cu modificările și completările ulterioare;
  • desfășoară activități de CD în România și ale căror proiecte de infrastructura sunt incluse în Roadmap-ul național al infrastructurilor de cercetare din România 2017-2027, aprobat prin Ordinul ministrului cercetării și inovării nr 624/03.10.2017 (numit în continuare Roadmap).

Sunt eligibile pentru finanțare proiectele care se implementează în toate regiunile din România, cu excepția regiunii București-Ilfov.

Descarcă Ghidul Solicitantului

Cristiana Onea,

www.fonduri-structurale.ro

Sursă: MFE

 

Vizualizări: 642