Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

POR: S-a modificat Ghidul Solicitantului pentru apelurile de proiecte nefinalizate din cadrul Axei Prioritare 8 – „Investițiile în infrastructurile sanitare și sociale”

Pe 13 august 2018, a fost aprobată, prin Ordin al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, modificarea anexei Ghidului solicitantului pentru Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale, Prioritatea de investiții 8.1 – Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale.

Această prioritate de investiţii contribuie la dezvoltarea, la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunităţi, proiecte nefinalizate, Obiectivul specific 8.1, Operațiunea A – Ambulatorii „Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate” și Obiectivul Specific 8.2 – Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență, Operațiunea B – Unități de primiri urgențe.

Ghidul Solicitantului conține informațiile actualizate necesare în vederea depunerii cererilor de proiecte nefinalizate în cadrul următoarelor apeluri de proiecte:

  • POR/2018/8/8.1/1/8.1.A/7 regiuni – Nefinalizate, COD APEL 420/8
  • POR/2018/8/8.1/1/8.1.A/ITI - Nefinalizate - COD APEL 421/8
  • POR/2018/8/8.1/1/8.2.B/7 regiuni – Nefinalizate - COD APEL 422/8
  • POR/2018/8/8.1/1/8.2.B/ITI - Nefinalizate - COD APEL 423/8

Documentul amintit mai sus conţine informaţii referitoare la specificitatea proiectelor, modalitatea de completare și de depunere a cererii de finanțare, condiții de eligibilitate, criterii de evaluare, o descriere a etapelor de verificare, evaluare, contractare a proiectelor. 

Cele mai importante modificări vizează următoarele:

  • perioada de închidere a apelului, care are ca termen nou data de 7 septembrie;
  • valoarea minimă eligibilă va fi de 300 de mii de euro;
  • introducerea în categoria cheltuielilor eligibile achiziția de mijloace de transport - subcategoria 14  - Cheltuieli cu achiziția de mijloace de transport indispensabile pentru atingerea obiectivului operațiunii;
  • pentru Operațiunea 8.2B – UPU/CPU - modificarea categoriei de acțiuni eligibile astfel: achiziţionare dotări/echipamente/dispozitive medicale pentru infrastructura unităților de primiri urgențe/compartimentelor de primiri urgențe atât pentru structura existentă cât și pentru cea viitoare a acestora (inclusiv cu echipamente și dispozitive medicale care deservesc UPU/ CPU; ex: Laboratorul de analize, Laboratorul de radiologie, imagistică, ATI, bloc operator etc. în conformitate documentele structurii organizatorice ale unității sanitare, avizate/aprobate de către Ministerul Sănătății).

Depunerea cererilor de finanțare se face utilizând sistemul electronic - aplicația MY SMIS.

Perioada de depunere a cererilor de finanțare este: 09 iulie 2018 – 07 septembrie 2018.

Descarcă Ghidul Solicitantului consolidat

Sursă: MDRAP și ADR Muntenia

Vizualizări: 411