Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

POCA: Autoritățile pot depune proiecte pentru planificare și simplificare la nivelul administrației publice

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice a lansat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 un apel de proiecte destinat fundamentării deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate(Cererea de proiecte nr. CP10/2018).

Solicitanții eligibili ai prezentei cereri sunt:

» unităţile administrativ-teritoriale – judeţe si municipii din regiunile mai puțin dezvoltate;

» unităţile administrativ-teritoriale vizate de Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării (SIDDDD)- județul Tulcea și municipiul Tulcea.

Activitățile pentru care aceștia pot solicita finanțare sunt:

  • elaborarea și implementarea de politici și strategii la nivel local;
  • introducerea/extinderea utilizării de mecanisme, instrumente, proceduri pentru fundamentarea deciziei;
  • Elaborarea de criterii de prioritizarea a investițiilor în: educație, sănătate, asistentă socială, infrastructura pentru realizarea bugetului aferent anului 2020 sau 2021; 
  • realizarea analizelor de impact pentru toate actele administrative emise în cursul anului 2019 și 2020;
  • desfășurarea consultărilor pentru elaborarea actelor administrative;
  • elaborarea planului strategic instituțional aferent anilor 2020 - 2021.

Alocarea financiară totală este de 402.225.000,00 lei, iar valoare eligibilă maximă a proiectelor este de 4.625.000 lei, pe când cea minimă este de 250.000 lei.   

Descarcă Ghidul Solicitantului 

Cererea de finanțare se va depune, exclusiv prin aplicația MySMIS2014, până la data de 24 septembrie 2018, ora 17.00.

Sursa: AMPOCA

Vizualizări: 396