Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

POPAM: Noi apeluri pentru depunerea cererilor de finanțare

Direcția Generală de Pescuit – Autoritatea de Management pentru POPAM (DGP-AMPOPAM) a anunțat lansarea apelurilor pentru depunerea cererilor de finanțare, în cadrul POPAM 2014-2020 pentru măsurile I.1, I.2, I.15, I.21, II.1, II.12, IV.1 și IV.3.

MĂSURA I.1. – Inovare

Obiectiv specific: 1.5. - Sprijinirea consolidării dezvoltării tehnologice, a inovării, inclusiv a creșterii eficienței energetice, și a transferului de cunoștințe.

Perioadă de depunere: 20.07.2018, ora 14:00 - 03.09.2018, ora 14:00.

Alocarea financiară totală pentru prezentul apel: 605.592,00 lei, echivalentul a 130.000,00 euro.

Valoarea maximă eligibilă aferentă unui proiect: 302.796,00 lei, echivalentul a 65.000,00 euro.

Valoarea minimă eligibilă aferentă unui proiect: 23.292,00 lei, echivalentul a 5.000,00 euro.

În cadrul acestui apel, un solicitant poate depune o singură cerere de finanțare, solicitanții eligibili în vederea acordării sprijinului financiar nerambursabil  fiind următorii:

 • operatorii economici care practică pescuitul comercial;
 • organizațiile/asociațiile de pescari;
 • organizațiile de producători cu activitate în domeniul pescuitului;
 • institute de cercetare-dezvoltare;
 • stațiuni de cercetare-dezvoltare;
 • universități.

Descarcă Ghidul Solicitantului.

MĂSURA: I.2. – Servicii de consiliere

Obiectiv specific: 1.4. - Sporirea competitivității și a viabilității întreprinderilor din domeniul pescuitului, inclusiv a flotei costiere la scară mică, și îmbunătățirea condițiilor de siguranță sau de lucru.

Perioadă de depunere: 20.07.2018, ora 14:00 - 03.09.2018, ora 14:00.

Alocarea financiară totală pentru prezentul apel: 311.181,12 lei, echivalentul a 66.800,00 euro.

Valoarea maximă eligibilă aferentă unui proiect: 279.504,00 lei, echivalentul a 60.000,00 euro.

Valoarea minimă eligibilă aferentă unui proiect: 11.646,00 lei, echivalentul a 2.500,00 euro.

În cadrul acestui apel, un solicitant poate depune o singură cerere de finanțare, solicitanții eligibili în vederea acordării sprijinului financiar nerambursabil fiind următorii:

 • operatorii economici care practică pescuitul comercial;
 • organizațiile/asociațiile de pescari care au minim 5 pescari comerciali;
 • organizațiile de producători cu activitate în domeniul pescuitului;
 • organisme de drept public.

Descarcă Ghidul Solicitantului.

MĂSURA I.15. – Limitarea impactului pescuitului asupra mediului marin și adaptarea pescuitului la protecția speciilor

Obiectiv specific: 1.1. Reducerea impactului pescuitului asupra mediului marin, inclusiv evitarea și reducerea, în măsura posibilului, a capturilor nedorite.

Perioadă de depunere: 20.07.2018, ora 14:00 - 03.09.2018, ora 14:00.

Alocarea financiară totală pentru prezentul apel: 465.840,00 lei, echivalentul a 100.000 euro, din care alocare financiară pentru ITI: 139.752,00 lei, echivalentul a 30.000 euro.

Valoarea maximă eligibilă aferentă unui proiect: 139.752,00 lei, echivalentul a 30.000,00 euro.

Valoarea minimă eligibilă aferentă unui proiect: 139.752,00 lei, echivalentul a 30.000,00 euro.

În cadrul acestui apel, un solicitant poate depune o singură cerere de finanțare, solicitanții eligibili în vederea acordării sprijinului financiar nerambursabil fiind următorii:

 • proprietarii de nave de pescuit ale Uniunii care sunt înregistrate ca nave active și care au desfășurat o activitate de pescuit pe mare timp de cel puțin 60 de zile pe parcursul celor doi ani calendaristici anteriori datei depunerii cererii pentru sprijin;
 • pescarii care dețin uneltele care urmează a fi înlocuite și care au lucrat la bordul unei nave de pescuit a Uniunii timp de cel puțin 60 de zile pe parcursul celor doi ani calendaristici anteriori datei depunerii cererii pentru sprijin;
 • organizațiile de pescari.

Descarcă Ghidul Solicitantului.

MĂSURA: I.21. - Eficiența energetică și atenuarea schimbărilor climatice - Înlocuirea sau modernizarea motoarelor (pescuit ape interioare)

Obiectiv specific: 1.5. - Sprijinirea consolidării dezvoltării tehnologice, a inovării, inclusiv a creșterii eficienței energetice, și a transferului de cunoștințe.

Perioadă de depunere: 20.07.2018, ora 14:00 - 03.09.2018, ora 14:00.

Alocarea financiară totală pentru prezentul apel: 372.672,00 lei, echivalentul a 80.000,00 euro, din care Alocarea financiară pentru ITI: 186.336,00 lei, echivalentul a 40.000,00 euro.

Valoarea maximă eligibilă aferentă unui proiect: 9.316,80 lei, echivalentul a 2.000,00 euro.

Valoarea minimă eligibilă aferentă unui proiect: neprecizat.

În cadrul acestui apel, un solicitant poate depune o singură cerere de finanțare, solicitanții eligibili în vederea acordării sprijinului financiar nerambursabil fiind următorii:

 • Proprietarii de nave/ambarcațiuni de pescuit;

Descarcă Ghidul Solicitantului.

MĂSURA II.1. – Inovare

Obiectiv specific: 2.1. Sprijinirea consolidării dezvoltării tehnologice, a inovării și a transferului de cunoștințe în domeniul acvaculturii.

Perioadă de depunere: 20.07.2018, ora 14:00 - 03.09.2018, ora 14:00.

Alocarea financiară totală pentru prezentul apel: 1.304.352,00 lei, echivalentul a 280.000,00 euro, din care Alocare financiară pentru ITI: 372.672,00 lei, echivalentul a 80.000,00 euro.

Valoarea maximă eligibilă aferentă unui proiect: 372.672,00 lei, echivalentul a 80.000,00 euro.

Valoarea minimă eligibilă aferentă unui proiect: 23.292,00 lei, echivalentul a 5.000,00 euro.

În cadrul acestui apel, un solicitant poate depune o singură cerere de finanțare, solicitanții eligibili în vederea acordării sprijinului financiar nerambursabil fiind următorii:

 • Institute de Cercetare-Dezvoltare publice;
 • Stațiuni de Cercetare-Dezvoltare publice;
 • Universități publice;
 • Instituții de învățământ superior particulare acreditate;
 • Institute sau centre de cercetare-dezvoltare fără scop patrimonial recunoscute de utilitate publică, sau organizate ca persoane juridice care au ca obiect de activitate cercetarea-dezvoltarea;
 • ONG-uri, fără scop patrimonial care au ca obiect de activitate cercetarea-dezvoltarea;
 • Societăți comerciale care au ca principal obiect de activitate sau în obiectul de activitate și cercetarea-dezvoltarea;
 • IMM-uri, Intreprideri mari, Asociații, Organizații de producători cu activitate în domeniul acvaculturii.

Descarcă Ghidul Solicitantului.

MĂSURA II.12. – Măsuri privind sănătatea și bunăstarea animalelor

Obiectiv specific: 2.4. Promovarea acvaculturii cu un nivel ridicat de protecţie a mediului,promovarea sănătăţii şi bunăstării animalelor, precum şi a sănătăţii şi siguranţei publice.

Perioadă de depunere: 20.07.2018, ora 14:00 - 03.09.2018, ora 14:00.

Alocarea financiară totală pentru prezentul apel: 722.052,00 lei, echivalentul a 155.000,00 euro, din care: Alocare financiară pentru ITI: 0 lei.

Valoarea maximă eligibilă aferentă unui proiect: 349.380,00 lei, echivalentul a 75.000,00 euro.

Valoarea minimă eligibilă aferentă unui proiect: 23.292,00 lei, echivalentul a 5.000,00 euro.

În cadrul acestui apel, un solicitant poate depune o singură cerere de finanțare, solicitanții eligibili în vederea acordării sprijinului financiar nerambursabil fiind următorii:

 • unitățile de ceretare și universitățile publice care au ca obiect de activitate acvacultura.

Descarcă Ghidul Solicitantului

MĂSURA IV.1. – Planuri de producție și comercializare

Obiectiv specific: 5.1.: Îmbunătățirea organizării piețelor produselor pescărești și de acvacultură.

Perioadă de depunere: 20.07.2018, ora 14:00 - 03.09.2018, ora 14:00.

Alocarea financiară totală pentru prezentul apel: 310.622,11 lei, echivalentul a 66.680,00 euro.

Valoarea maximă eligibilă aferentă unui proiect: 302.796,00 lei, echivalentul a 65.000,00 euro.

Valoarea minimă eligibilă aferentă unui proiect: fără valoare minimă.

În cadrul acestui apel, un solicitant poate depune o singură cerere de finanțare, solicitanții eligibili în vederea acordării sprijinului financiar nerambursabil fiind următorii:

 • organizații de producători (OP) din domeniul pescuitului /acvaculturii recunoscute;
 • asociații de organizații de producători (AOP) din domeniul pescuitului/acvaculturii recunoscute.

Descarcă Ghidul Solicitantului.

MĂSURA: IV.3. Măsuri de marketing

Obiectiv specific:  5.1.: Îmbunătăţirea organizării pieţelor produselor pescăreşti şi de acvacultură

Perioadă de depunere: 20.07.2018, ora 14:00 - 03.09.2018, ora 14:00.

Alocarea financiară totală pentru prezentul apel: 777.021,12 lei, echivalentul a 166.800,00 euro, din care Alocare financiară pentru ITI: 232.920,00 lei, echivalentul a 50.000,00 euro.

Valoarea maximă eligibilă aferentă unui proiect: 232.920,00 lei, echivalentul a 50.000,00 euro.

Valoarea minimă eligibilă aferentă unui proiect: 23.292,00 lei, echivalentul a 5.000,00 euro.

În cadrul acestui apel, un solicitant poate depune o singură cerere de finanțare, solicitanții eligibili în vederea acordării sprijinului financiar nerambursabil fiind diferenţiaţi în funcţie de tipul de proiect vizat, astfel:

1) Pentru proiecte care vizează înfiinţarea de organizaţii ale producătorilor, asociaţii de organizaţii de producători sau organizaţii interprofesionale care sunt recunoscute în conformitate cu capitolul II secţiunea II din Regulamentul (UE) nr. 1379/2013:

 1. Organizaţii de producători recunoscute în conformitate cu capitolul II, secţiunea II din Regulamentul (UE) nr. 1379/2013;
 2. Asociaţii de organizaţii de producători recunoscute în conformitate cu capitolul II, secţiunea II din Regulamentul (UE) nr. 1379/2013.

2) Pentru celelalte categorii de proiecte :

 1. Organizaţii de producători recunoscute în conformitate cu capitolul II, secţiunea II din Regulamentul (UE) nr. 1379/2013;
 2. Asociaţii de organizaţii de producători recunoscute în conformitate cu capitolul II, secţiunea II din Regulamentul (UE) nr. 1379/2013;
 3. Organizaţii interprofesionale care activează în domeniul producţiei, prelucrării sau comercializării produselor pescărești și de acvacultură;
 4. Microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii precum şi întreprinderi mari înfiinţate care activează în domeniul producţiei, prelucrării sau comercializării produselor pescărești și de acvacultură:
 • Persoana fizică autorizată (înfiinţată în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare);
 • Intreprinderi individuale (înfiinţate în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare);
 • Intreprinderi familiale (înfiinţate în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare);
 • Societate în nume colectiv – SNC (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare);
 • Societate în comandită simplă – SCS (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare);
 • Societate pe acţiuni – SA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990 republicată, cu modificarile și completările ulterioare);
 • Societate în comandită pe acţiuni – SCA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare);
 • Societate cu răspundere limitată – SRL (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare);
 • Societate comercială cu capital privat (înfiinţată în baza Legii nr. 15/ 1990, cu modificarile şi completările ulterioare);
 • Asociații/fundaţii/federaţii constituite legal.
 1. Instituţii publice (inclusiv institutele de cercetare)care activează în domeniul producţiei, prelucrării sau comercializării produselor pescărești și de acvacultură.

Descarcă Ghidul Solicitantului.

Cristiana Onea,

www.fonduri-structurale.ro

Vizualizări: 480