Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Comisia adopta un plan de actiune pentru îmbunatatiirea supravegherii în cadrul gestionarii comune a actiunilor structurale

Comisia a adoptat un plan de acțiune pentru fondurile structurale, ca urmare a recomandărilor făcute de Curtea de Conturi, privind modul în care poate fi îmbunătățit rolul său de autoritate de supraveghere a sistemelor de control și de gestionare a acțiunilor structurale din statele membre.

Planul de acțiune vizează ameliorarea controlului primar în statele membre, la nivel managerial, nivelul cel mai important atunci când este vorba de reducerea eventualelor riscuri. Deficiențele și erorile care apar la acest nivel sunt provocate de regulile complexe care nu sunt înțelese sau aplicate în mod corect, de unde necesitatea stringentă de a le reduce oferind autorităților de gestionare formare și orientare prealabilă.

În cadrul măsurilor de reducere a erorilor și de ameliorare a sistemelor de audit, 25 de state membre au trimis deja sinteze anuale ale auditurilor și declarațiilor lor disponibile pentru 2007 sau o vor face în scurt timp. Examinarea și urmărirea conținutului acestor sinteze vor ocupa un loc crucial în eforturile Comisiei de a-și îmbunătăți funcția de supraveghere. Statele membre care nu și-au îndeplinit obligația legală de a trimite sintezele sau au trimis sinteze incomplete vor primi o scrisoare de solicitare de informații, în care se va preciza că, în cazul în care nu respectă cerințele stabilite, statele respective vor face obiectul unei proceduri privind neîndeplinirea obligațiilor.

Danuta Hübner, Comisarul pentru politică regională, a declarat: „Comisia acordă cea mai mare importanță progreselor în materie de gestionare comună. Acest plan de acțiune reprezintă un răspuns concret la recomandările Curții de Conturi și o modalitate de colaborare cu statele membre pentru asigurarea unei certificări mai fiabile și coerente a cheltuielilor. Planul stabilește o serie de acțiuni specifice care trebuie realizate în termene stricte. Sunt convinsă că o astfel de abordare pragmatică va contribui la atingerea rezultatelor pe care le așteptăm cu toții; adică o eficiență sporită a controalelor financiare la primul nivel în statele membre. "

Vladimír Špidla, Comisarul European pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale și egalitatea de șanse
a declarat: „Majoritatea fondurilor UE sunt cheltuite în statele membre și Comisia se va asigura că banii contribuabililor sunt utilizați corect. Acest plan de acțiune va ajuta Comisia să controleze și mai bine modul în care sunt cheltuiți banii în statele membre și ne va permite să ameliorăm controalele ex-post, să aplicăm mecanisme de suspendare mai rapide și să lansăm proceduri de corecție financiară ori de câte ori va fi necesar.”

Perioada de programare 2007-2013: Sunt în desfășurare și vor continua acțiunile de prevenire destinate să amelioreze de la bun început, pentru programele din 2007-2013, implementarea sistemelor de control și audit, care vor fi simplificate, astfel încât deficiențele să fie identificate și abordate într-un stadiu timpuriu.

Perioada de programare 2000-2006: În același timp, Comisia va intensifica eforturile pentru închiderea programelor din 2000-2006, asigurând legalitatea și corectitudinea plăților pentru perioada respectivă. Planul de acțiune ar trebui să garanteze remedierea oricăror deficiențe rămase în sisteme prin intermediul unor controale ex-post mai eficiente.

Va fi îmbunătățită comunicarea corecțiilor financiare efectuate de statele membre, iar Comisia va asigura o utilizare mai rapidă a procedurilor de suspendare și de corecție financiară, dacă este cazul.

Comisia va încuraja încheierea „contractelor de încredere” privind sistemele de audit ale statelor membre ca modalitate de a garanta fiabilitatea organismelor naționale de audit. Șase astfel de contracte au fost semnate deja cu Austria, Danemarca, Estonia, Portugalia, Slovenia și Regatul Unit (Țara Galilor).

Examinarea și urmărirea sintezelor anuale ale statelor membre privind auditurile și declarațiile disponibile vor juca un rol esențial în acest proces.

Sursa: DG Regio

Vizualizări: 80