Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Corrigendum la ghidul privind ”Stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă pentru șomeri și persoane inactive, persoane de etnie Romă, persoane din mediul rural”

Autoritatea de Management pentru POCU publică Corrigendum-ul la Ghidul Solicitantului Condiții Specifice ”Stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă pentru șomeri și persoane inactive, persoane de etnie Romă, persoane din mediul rural”, aferent POCU 2014-2020, Axa Prioritară 3 - Locuri de muncă pentru toți, Obiectiv specific: 3.1.: Creșterea ocupării șomerilor și a persoanelor inactive, cu accent pe şomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoanelor cu dizabilităţi, persoanelor cu nivel redus de educație; Obiectiv specific: 3.2.: Creșterea ocupării cetățenilor români aparținând minorităţii roma, Obiectiv specific: 3.3.: Creșterea ocupării persoanelor din mediul rural, în special cele din agricultura de subzistență și semi-subzistență.

Corrigendum-ul vizează:

  • definirea riguroasă a structurii grupului țintă şi a indicatorilor;
  • precizări suplimentare cu privire la protecția datelor cu caracter personal;
  • suplimentarea alocării financiare pentru acest apel cu 90.000.000 pentru regiunile mai puțin dezvoltate și cu 1.000.000 euro pentru regiunea dezvoltată, prin realocare de la apelul non-competitiv (beneficiar ANOFM) "Scheme naționale - programe de ucenicie și stagii pentru șomeri și persoane inactive, persoane de etnie Romă, persoane din mediul rural";
  • se redefinește valoarea maximă a unui proiect in concordanta cu prevederile Metodologiei de verificare, evaluare şi selecție a proiectelor ȋn cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 cu modificările si completările ulterioare.

Descarcă Corrigendum

Sursa: Ministerul Fondurilor Europene

Vizualizări: 168