Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

POR 2014 – 2020: Apel de proiecte pentru entitățile de inovare și transfer tehnologic

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP), prin Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020, a aprobat, pe data de 20 iulie 2018, versiunea finală a Ghidului Solicitantului pentru Prioritatea de Investiții 1.1. – Operațiunea A: Măsuri de sprijin constând în acordarea unor ajutoare de stat şi ajutoare de minimis pentru entităţile de inovare şi transfer tehnologic (Axa prioritară 1 – Promovarea transferului tehnologic, Prioritatea de investiţii 1.1), în cadrul apelului de proiecte POR/2018/1/1.1.A./1.

Pot depune cereri de finanțare entitățile de inovare şi transfer tehnologic (ITT) legal constituite, autorizate provizoriu sau acreditate ori care urmează a fi autorizate provizoriu/ acreditate, din mediul urban și rural, din regiunile mai puțin dezvoltate ale României: Nord Est, Sud Est, Sud Muntenia, Sud Vest Oltenia, Vest, Nord Vest și Centru.

Entitățile de inovare și transfer tehnologic pot fi:

Unități și instituții de drept public Unităţi şi instituţii de drept privat
 • autorități publice centrale;
 • autorități publice locale;
 • institute naţionale de cercetare-dezvoltare, care funcţionează în coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale;
 • instituţii de învăţământ superior de stat acreditate sau structuri de cercetare-dezvoltare ale acestora, fără personalitate juridică, constituite conform Cartei universitare;
 • institute, centre sau staţiuni de cercetare-dezvoltare din subordinea Academiei Române sau a academiilor de ramură;
 • alte institute, centre sau staţiuni de cercetare-dezvoltare organizate ca instituţii publice ori de drept public;
 • centre internaţionale de cercetare-dezvoltare înfiinţate în baza unor acorduri internaţionale;
 • institute sau centre de cercetare-dezvoltare organizate în cadrul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi regiilor autonome;
 • alte instituţii publice sau de drept public care au ca obiect de activitate şi cercetarea-dezvoltarea ori structuri ale acestora legal constituite.
 • instituţii de învăţământ superior particulare acreditate sau structuri de cercetare-dezvoltare ale acestora, fără personalitate juridică, constituite conform Cartei universitare;
 • institute sau centre de cercetare-dezvoltare fără scop patrimonial, recunoscute de utilitate publică;
 • alte institute, centre sau staţiuni de cercetare-dezvoltare organizate ca persoane juridice de drept privat, fără scop patrimonial;
 • alte organizaţii neguvernamentale, fără scop patrimonial;
 • societăţi  care au ca principal obiect de activitate cercetarea-dezvoltarea sau care au în obiectul de activitate şi cercetarea-dezvoltarea sau structuri ale acestora legal constituite;
 • Camere de comerţ (şi industrie) (CC), (înfiinţate în baza Legii camerelor de comerţ nr. 335/2007, cu modificările și completările ulterioare).

Entitățile din infrastructură se pot constitui și cu participarea mai multor persoane juridice din categoriile de mai sus, precum și în parteneriat cu organizații similare din alte state.

Vor fi sprijinite activități specifice realizării de investiții pentru dezvoltarea entităților de inovare și transfer tehnologic (ITT)  și a centrelor de competență, în concordanţă cu Strategia Naţională de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare și cu documentele regionale de specializare inteligentă: crearea şi dezvoltarea infrastructurilor de inovare şi transfer tehnologic (ITT) - construcţia, extinderea şi dotarea cu echipamente și software, și achiziționarea de servicii de transfer tehnologic specific.

Pentru proiectele în care sunt incluse doar activități ce se încadrează în prevederile ajutorului de stat regional, ca și pentru cele care includ și activități ce intră sub incidența ajutorului de minimis, valoarea finanțării nerambursabile acordate este între minim 75.000 de euro și maxim 3 milioane de euro, alocarea totală a acestui apel fiind de 66 de milioane de euro.

Proiectele pot fi depuse începând cu data de 20 august 2018, ora 12.00, până pe data de 20 februarie 2019, ora 12.00. Apelul de proiecte POR/2018/1/1.1.A/1 este non-competitiv (se menține indiferent daca valoarea solicitată a proiectelor depuse depășește alocarea regională a apelului).

Descarcă Ghidul Solicitantului.

Sursa: MDRAP   

Vizualizări: 1165