Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Fondurile REGIO atrase în Regiunea Centru, exemple de bună practică pentru dezvoltarea comunității

Timp de patru zile, în perioada 17-20 iulie, o delegație a membrilor comisiilor de specialitate de pe lângă Comitetul Regional de Dezvoltare al Regiunii Centru, Republica Moldova, a vizitat mai multe obiective și proiecte Regio de succes din Regiunea Centru. Evenimentele au fost organizate în baza parteneriatului dintre ADR Centru-Romania și ADR Centru-Moldova, cu implicarea directă a GIZ Moldova, pentru 30 reprezentanți de nivel ministerial, de raion și din cadrul administrației comunale, însoțiți de reprezentanții ADR Centru din Republica Moldova.

Vizita de lucru privind cooperarea inter-regională pentru dezvoltare durabilă şi utilizarea eficientă a resurselor în Regiunea Centru a început cu studierea unor proiecte privind acţiunile de reabilitare termică şi eficientizare a consumului energetic, implementate din fonduri Regio. Au fost aduse în discuţie şi aspecte privind managementul deşeurilor solide şi a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare din Sibiu, gazde fiind Agenţia de Protecţie a Mediului şi Consiliului Judeţean Sibiu. Reprezentanţii autorităţilor publice locale au pus accentul pus pe acţiuni relevante de eficientizare prevăzute în proiectele europene pentru protecţia mediului, respectiv pe izolarea termică a clădirilor, instalarea de pompe de încălzire şi răcire, panouri fotovoltaice, clădiri verzi, îngroparea cablurilor, plantarea de copaci, dar şi implicarea cetăţenilor şi tinerilor cât de timpuriu în aceste tipuri de activităţi.

Aceasta a fost ideea principală pentru eficientizarea consumurilor de energie la toate tipurile de clădiri, publice sau private, aspect care poate fi valorificat concret prin proiectele europene, asigurând şi o reducere consistentă, de peste 40%, a consumului de energie şi a cheltuielilor aferente. În corelare cu aceste investiţii, administraţia publică sibiană a prezentat rezultatele unor proiecte finanţate din fonduri europene care duc la creşterea calităţii vieţii cetăţenilor. Exemplele concrete au fost proiectele de reabilitarea termică a unor clădiri din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu, precum şi de modernizare a drumului judeţean 106 D: Răşinari-Poplaca-Orlat.

În ziua dedicată judeţului Alba, delegaţia moldoveană a urmărit impactul socio-economic al implementării proiectelor de reabilitare a principalelor străzi care converg spre centrul municipiului Alba Iulia, dar şi rezultatele deosebite ale valorizării, cu resurse europene, a Cetăţii Vauban din municipiul reşedinţă al judeţului. Pe de altă parte, în colaborare cu reprezentanţii Consiliului judeţean Alba, au fost discutate activităţilor operaţionale şi administrative concrete desfăşurate de mediul public pentru eficientizarea consumului de energie şi de management al deşeurilor, cu aplicabilitate la Centrul de Management Integrat al deşeurilor din comuna Galda de Jos, iar împreună cu specialiştii de la operatorul SC Apa CCTA s-au analizat datele privind realizarea şi funcţionarea sistemelor de alimentare cu apă potabilă.

"Susţin mesajul transmis reprezentanţilor delegaţiei din Republica Moldova, în aceste zile, de către toţi reprezentanţii administraţiei publice locale din judeţele vizitate. Calea europeană este una dintre cele mai concrete şi eficiente soluţii pentru dezvoltarea şi modernizarea comunităţilor din judeţele noastre, din oraşe şi din comune. Practic, în acest moment în care bugetele publice sunt destul de reduse, aceste investiţii de milioane de euro pe care reuşim să le atragem sau le-am atras prin proiecte de reabilitare a infrastructurii urbane, rutiere, medicale, educaţionale sau a mediului privat, ne-au dat un avans foarte consistent către o societate modernă, către standarde europene, către o societate mai evoluată şi condiţii de trai mai bune. Inclusiv sistemul impus de către normele de finanţare europeană este bun şi ne-a sprijinit fiindcă a solicitat din partea noastră mai multă atenţie şi un cadru mai eficient de lucru. Noi am avansat şi drumul nostru a inclus uneori şi greşeli, iar prin ceea ce am prezentat aceste zile partenerilor din Moldova, am încercat să le spunem ce greşeli trebuie să nu facă, ce pot evita pentru a recupera decalajul existent între societăţile noastre. Este important pentru noi să dezvoltăm acest parteneriat, să transferăm cât mai multe cunoştinţe către colegii noştri din Agenţia care are acelaşi nume cu al nostru, pentru a-i sprijini în activitatea pe care o desfăşoară în implementarea proiectelor care asigură creşterea calităţii vieţii cetăţenilor din Republica Moldova", a declarat Simion Creţu, director general ADR Centru.

În cadrul parteneriatului încheiat în urmă şase ani, ADR Centru - Moldova, a solicitat sprijin către ADR Centru - România, pentru organizarea vizitei delegaţiei membrilor Comisiilor Regionale Sectoriale din Regiunea Centru - Republica Moldova, pentru documentare în mai multe domenii. La Alba Iulia a fost organizată şi o dezbatere comună privind procesul de dezvoltare regională, comparativ, în România şi Republica Moldova, cooperarea inter-regională în domeniile prioritare şi rolul economiei circulare în procesul de specializare inteligentă regională. Participarea reprezentanţilor mediului public şi a responsabililor din domeniul administraţiei locale din România la această vizită de lucru a fost importantă pentru că a asigurat transferul de experienţă şi bune practici către factorii de decizie şi execuţie din Republica Moldova.

În cea de-a treia zi de vizită în România, delegaţia moldoveană a văzut la faţa locului investiţiile din judeţul Mureş, atât pentru reabilitarea Palatului Culturii, cât şi la noul centru social pentru persoane vârstnice din satul Valea Izvoarelor, comuna Sânpaul, după ce, în cursul dimineţii, au analizat, alături de conducerea Consiliului Judeţean, activităţile propuse pentru eficientizarea consumului de resurse. Ultima zi a vizitei a fost dedicată prezentării Companiei de Apă Braşov şi a depozitului de deşeuri din cadrul SIMD Covasna. Exemplele de proiecte propuse de ADR Centru România şi de către autorităţile publice din regiunea noastră, dar şi transferul de bune practici în ceea ce priveşte implementarea proiectelor finanţate din resurse publice europene, au mobilizat decidenţii şi experţii moldoveni pentru a fundamenta planurile proprii privind procedurile de asociere la Uniunea Europeană, sau chiar tematica de aderare europeană a ţării.

Sursa: ADR Centru

Vizualizări: 163