Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Consultare publică pentru Ghidul specific aferent achiziției de mijloace de transport public

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a publicat, spre consultare publică, Ghidul specific pentru apelul de proiecte privind achiziția de mijloace de transport public, din cadrul Axei Prioritare 4 „Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”, Prioritatea de Investiții 4.1 – Mobilitate urbană a Programului Operațional Regional 2014-2020.

Descarcă Ghidul Solicitantului în consultare.

Anterior publicării OUG nr. 47/2018 privind stabilirea unor măsuri de urgentare a absorbției fondurilor europene și a Ghidului specific, AM POR, prin intermediul Organismelor Intermediare, a informat municipiile reședință de județ cu privire la posibilitatea participării ca parteneri în proiectele de reînnoire a mijloacelor de transport ce fac obiectul prezentului apel. În acest sens, au fost transmise 3 chestionare pregătite cu sprijinul JASPERS (Modelele K-M la Ghidul specific), iar partenerii interesați au putut să-şi exprime intenția de participare în proiect până la termenele stabilite în chestionare.

De asemenea, prin publicarea versiunii consolidate a Documentului – cadru de implementare a dezvoltării urbane durabile – Axa Prioritară 4 „Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”, potențialii parteneri au fost informați cu privire la  posibilitatea deschiderii unui apel de fișe de proiect în parteneriat cu MDRAP.

Eventualele solicitări de participare la pregătirea şi implementarea unor proiecte în parteneriat cu MDRAP, transmise după termenele stabilite în chestionare, se vor analiza inclusiv de către liderul de parteneriat, având în vedere aspecte precum: alocarea financiară a acestui apel, calendarul lansărilor procedurilor de achiziţii publice, posibilitatea lansării unei noi proceduri de achiziţii publice, dacă la momentul solicitării a fost deja demarată o procedură de achiziție publică pentru tipul de mijloace de transport public avut în vedere în cadrul solicitării, etc.

Alocarea financiară pentru apelul de proiecte nr. POR/2018/4/4.1/3/în parteneriat este de 518.823.530 euro (FEDR+BS), din care 450.000.000 euro provin din FEDR. Această alocare a fost stabilită prin aplicarea procentului de 50% la valoarea alocării financiare aferente Obiectivului specific 4.1 şi reprezintă o alocare globală la nivelul celor 7 regiuni de dezvoltare. În funcție de evoluția generală a apelurilor Obiectivului specific 4.1 al Axei Prioritare 4 din POR 2014-2020, atât la nivelul fiecărui municipiu, cât și la nivel regional, AM POR va stabili modalitatea de aplicare a prevederilor art. 12 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 40/2015, cu modificările şi completările ulterioare, ținând seama de alocările inițiale, negociate sau stabilite prin Documentul-Cadru de Implementare a Dezvoltării Urbane Durabile, pentru fiecare municipiu reședință de județ.

Eventualele observații și propuneri pot fi transmise la adresa regio@mdrap.ro, până la data de 1 august 2018.

Sursa: Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru

Vizualizări: 161