Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Cerere de proiecte finantate prin FEADR

Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit (APDRP) anunta lansarea, in perioada 03 – 28 martie 2008, a primei sesiuni de cereri de proiecte pentru acordarea fondurilor nerambursabile pentru dezvoltare rurala conform Masurilor de investitii din cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala prezentate mai jos.

  • Fondurile disponibile pentru Masura 121 Modernizarea exploatatiilor agricole sunt de 57.856.627 Euro. Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect din cadrul Masurii 121 este de 2.000.000 Euro. Fondurile alocate Masurii 121 sunt aferente anului financiar 2007.
  • Fondurile disponibile pentru Masura 123 Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere (fara schemele de ajutor de stat) sunt de 33.390.775 Euro. Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect din cadrul Masurii 123 este de 3.000.000 Euro. Fondurile alocate Masurii 123 sunt aferente anului financiar 2007.
  • Fondurile disponibile pentru Masura 322 Renovarea si dezvoltarea satelor sunt de 103.072.495 Euro. Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect din cadrul Masurii 322 este de 6.000.000 Euro. Fondurile alocate Masurii 322 sunt aferente anului financiar 2007.

Depunerea proiectelor se va face la sediile OJPDRP. Solicitantul de finantare trebuie să îndeplinească cerinţele de conformitate şi eligibilitate menţionate în cadrul Ghidului Solicitantului aferent fiecărei masuri. Pentru a fi selectat pentru finanţare proiectul trebuie să depăşească punctajul minim prevăzut pentru fiecare măsura, conform Ghidului Solicitantului. Procedura de selectie va fi afisata pe site-ul Agentiei de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit, pe site-ul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurala si la fiecare CRPDRP si OJPDRP. Termenul limită de depunere pentru această sesiune de cereri de proiecte este: 28 martie 2008, ora 16.00. Anunţarea rezultatelor pentru cererile de finanţare depuse în luna martie se va face după aprobarea Raportului de Selecţie de către Directorul General al Autorităţii de Management. APDRP va notifica în scris şi prin intermediul paginii web www.apdrp.ro pe toţi solicitanţii privind rezultatul evaluărilor cererilor de finanţare depuse de către aceştia la sediile APDRP.
Informaţii detaliate privind accesarea şi derularea Măsurilor de mai sus din cadrul PNDR sunt cuprinse în „GHIDUL SOLICITANTULUI”.

Documente relevante:
Ghidul Solicitantului pentru masura "Modernizarea exploatatilor agricole"
Ghidul Solicitantului pentru masura "Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere"
Ghidul Solicitantului pentru masura "Renovarea si dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale"

Sursa: MADR

Vizualizări: 120