Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

10 comunități din Regiunea Nord - Est vor beneficia de avantajele tranziției energetice

Prin aderarea la inițiativa europeană, Convenția Primarilor pentru Energie și Climă, autoritățile locale din regiunea noastră și-au oficializat angajamentul de a întreprinde măsuri concrete, coerente și cu impact în sensul reducerii emisiilor generate de consumul de energie și adaptarea la schimbările climatice. Astfel, celor 6 membri din Regiunea Nord - Est (Bacău, Botoșani, Huși, Moinești, Roman și Vaslui) li s-au alăturat de curând alte patru localități (Iași, Piatra Neamț, Suceava, Comuna Victoria – județul Iași) care s-au angajat în procesul de tranziție energetică.
Prin acest demers, cele 10 primarii din Regiunea Nord-Est se alătura unui număr de 7.755 localități din 53 de țări ce împărtășesc o viziune comună pentru 2050: 
•    accelerarea procesului de reducere a emisiilor de CO2, contribuind astfel la menținerea creșterii temperaturii medii globale sub 2°C (optim: 1,5°C), în comparație cu nivelurile preindustriale;
•    creșterea rezistentei teritoriilor, pregătindu-le astfel pentru efectele negative inevitabile ale schimbărilor climatice și consolidarea capacității de adaptare la impactul acestor fenomene negative;
•    accesul universal la servicii energetice sigure, durabile și accesibile pentru toți, îmbunătățind astfel calitatea vieții și securitatea energetică .
Pentru a putea transpune aceste deziderate în masuri concrete, semnatarii convenției vor elabora în maxim 2 ani, câte un Plan de Acțiune pentru Energie Durabilă și Climă (PAEDC) ce vor contribui la:
•    reducerea gazelor cu efect de sera cu 40 % până în 2030 prin îmbunătățirea eficienței energetice și printr-o utilizare sporită a surselor regenerabile de energie;
•    adaptarea la efectele schimbărilor climatice prin integrarea strategiilor de atenuare și de adaptare la efectele schimbărilor climatice. Agenția pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est va organiza în perioada imediat următoare o serie de ateliere de lucru pentru a veni în sprijinul echipelor a 9 autorități locale implicate în procesul de elaborare și actualizare a Planurilor de Acțiune pentru Energie Durabilă și Climă. Demersul beneficiază de finanțare din partea Programului Orizont 2020 prin proiectul EMPOWERING, implementat în Regiunea Nord-Est de ADR Nord - Est.

Convenția primărilor a fost lansată în 2008 de către Comisia Europeană, după adoptarea Pachetului UE privind clima și energia pentru 2020. Inițiativa este singulară prin abordarea de tip bottom-up, care a reușit mobilizarea unui mare număr de autorități locale și regionale în vederea elaborării unor planuri de acțiune pentru dirijarea eforturilor si a resurselor către măsuri coerente pentru energie durabila. Sprijinul acordat în mod constant de Comisie reprezintă totodată un semnal de recunoaștere a eforturilor depuse de autoritățile locale semnatare în implementarea politicilor privind energia durabilă. 
Semnatarii Convenției Primărilor s-au angajat în mod voluntar să contribuie la depășirea țintei Comisiei Europene stabilită pentru anul 2020 privind emisiile de CO2, respectiv reducerea cu mai mult de 20% a acestor emisii generate de consumul de energie finală în teritoriul administrat de către aceștia. 
În 2015, inițiativa a adoptat un nou obiectiv: continuarea angajamentului de reducere a emisiilor de CO2 și pentru anul 2030 - în contextul noilor obiective stabilite la nivelul Uniunii Europene, incluzând și adaptarea la schimbările climatice. 

Sursa: ADR Nord Est

Vizualizări: 223