Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

POR: A fost lansat Ghidului Solicitantului pentru îmbunătățirea infrastructurii educaționale de către Ministerul Educației Naționale

Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor aferent apelului de proiecte dedicat Ministerului Educației Naționale, în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020, a fost aprobat prin ordin al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr. 5241/05.07.2018
 
„Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte POR/10/2018/10/10.1a/APC/7regiuni si POR/10/2018/10/10.1a/APC/BI, POR/10/2018/10/10.1b/APC/7regiuni si POR/10/2018/10/10.1b/APC/BI”, Apel dedicat Ministerului Educației Naționale” conține informațiile specifice necesare în vederea deschiderii apelului de proiecte, referitoare la specificitatea proiectelor, modalitatea de completare și de depunere a cererii de finanțare, condiții de eligibilitate ale solicitantului de finanțare si ale proiectului, precum si o descriere a etapelor de verificare, evaluare și contractare a proiectelor. De asemenea, sunt incluse instrucțiuni de completare a cererii de finanțare de către solicitanți.

Investițiile prevăzute în cadrul apelurilor de proiecte vizează învățământul  preșcolar, învățământul obligatoriu. Sunt avute în vedere realizarea următoarelor tipuri de investiții:

construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii educaționale pentru educația preșcolara (grădinițe)
construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii educaționale pentru învățământul general obligatoriu (scoli I-VIII, inclusiv nivelul clasei pregătitoare)

Alocarea însumata a apelurilor de proiecte este de 75,83 milioane euro (FEDR+BS), din care 63,89 milioane euro reprezintă cofinanțarea comunitara asigurata prin FEDR.

Valoarea minimă eligibilă a unui proiect este de 200.000 euro. Valoare maximă eligibilă:  se va avea în vedere alocarea regionala si nu se va depăși valoarea unui proiect  „major” așa cum este el definit atât în legislația națională cât si în cea comunitară, calculată la cursul InforEuro din luna depunerii

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm

Solicitantul de finanțare este reprezentat de:

Parteneriatele încheiate între Autorități Publice Centrale - Ministerul Educației Naționale* si Autoritățile/ Instituții ale administrației publice locale, unde liderul parteneriatului va fi reprezentat de Autoritatea Publică Centrală - Ministerul Educației Naționale:
Unitățile Administrativ Teritoriale (UAT comuna, oraș, municipiu, județ, cu excepția municipiilor reședința de județ eligibile în cadrul axei prioritare 4 a POR 14-20)
Instituții ale administrației publice locale:  Entități (Direcție/Serviciu) desprinse din aparatul Primăriei, aflate sub coordonarea Consiliului Local, cu bugetul aprobat prin HCL, derulează proceduri de achiziții publice având personalitate juridica si care au primit în administrare infrastructura educaționala.

*Atenție: Includerea acestui tip de solicitant eligibil în POR 2014-2020 este în curs de aprobare de către Comisia Europeană. Acordarea finanțării (semnarea contractului de finanțare) este condiționată de această aprobare de modificare a POR 2014-2020.

Depunerea proiectelor se va face începând cu data de 09.07.2018, ora 15:00. Cererile de finanțare vor putea fi încărcate în aplicația MySMIS până la data de 31.12.2020, ora 15:00.

Apelul este de tip non competitiv, demararea etapei precontractuale se va realiza treptat, cu încadrarea în alocarea apelului de proiecte si respectiv cu respectarea principiului “primul depus, primul evaluat”.
 

Descarcă Ghid

Descarcă Ordin

Sursa: ADR Nord Est

Vizualizări: 424