Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Stadiul selectiei municipalitatilor care vor fi sprijinite cu pregatirea proiectelor in vederea obtinerii finantarii prin POS Mediu, axa 2 si 3

Axa prioritara 2


Prin Programul Operaţional Sectorial Mediu, axa prioritară 2 “Dezvoltarea sistemelor de
management integrat al deşeurilor şi reabilitarea siturilor istorice contaminate” vor fi finanţate investiţii care vizează crearea de sisteme integrate de gestionare a deşeurilor la nivel judeţean, în paralel cu închiderea depozitelor de deşeuri neconforme. Se vor finanţa activităţi de colectare, sortare, transport, tratare şi depozitare a deşeurilor menajere combinate cu măsuri de reducere a cantităţii de deşeuri, conform cu principiile şi practicile Uniunii Europene în domeniu.
Priorităţile de finanţare au în vedere două direcţii principale de acţiune:
1) Realizarea sistemelor integrate noi de gestionare a deşeurilor la nivel judeţean, unde nu au fost, până acum, investiţii majore. În acest caz sunt vizate aproximativ 20 judeţe.
2) Extinderea sistemelor existente de management al deşeurilor în judeţele în care, până în prezent s-a realizat doar o parte a sistemului. În acest caz sunt vizate aproximativ 20 judeţe.
Identificarea şi prioritizarea proiectelor pentru cea de-a doua direcţie de acţiune, respectiv
extinderea sistemului integrat de management al deşeurilor, se realizează cu sprijinul proiectului de asistenţă tehnică PHARE CES 2005. Prioritizarea vizează identificarea judeţelor care pot beneficia de sprijin PHARE pentru pregătirea a 5 aplicaţii de finanţare şi a documentelor suport.
Astfel, cu sprijinul asistenţei tehnice (PHARE 2005/017 - 553.04.03/08.01 /EUROPEAID/123067/D/SER/ RO) s-a lansat în data de 26 noiembrie 2007 procesul de selecţie a celor 5 judeţe.
Selecţia s-a realizat în două etape preselecţia şi prioritizarea.

I. Preselecţia

În această etapă au fost analizate 19 judeţe (Arad, Bihor, Braila, Brasov, Buzau, Constanta, Dolj, Gorj, Hunedoara, Ialomita, Iasi, Ilfov, Mehedinti, Mures, Neamt, Prahova, Sibiu, Tulcea, Valcea), care nu beneficiază de fonduri publice pentru realizarea unui sistem integrat de gestionare a deşeurilor.
Deoarece “asocierea localităţilor în scopul îmbunătăţirii infrastructurii de management al deşeurilor în judeţele respective reprezintă conform Axei prioritare 2 a POS Mediu o condiţie prealabilă pentru aprobarea proiectului”, angajamentul autorităţilor locale în finanţarea şi implementarea unui proiect integrat de gestionare a deşeurilor este considerat o condiţie eliminatorie. Acest angajament presupune:
- existenţa unui acord de asociere între municipalităţi în vederea implementarii unui
sistem integrat la nivelul întregului judeţ,
- asigurarea de resurse umane şi financiare în finanţarea şi implementarea proiectului.
Din cele 19 judeţe au fost eliminate cele care nu au putut dovedi angajamentul autorităţilor locale conform condiţiilor de mai sus, obţinându-se astfel o lista de 10 judeţe (Arad, Brasov, Constanta, Dolj, Gorj, Iasi, Mures, Neamt, Sibiu, Valcea).
În etapa următoare au fost analizate judeţele în care există depozite de deşeuri conforme cu prevederile comunitare şi care au posibilitatea de extindere în vederea asigurării unei capacităţi de depozitare suficiente pentru deservirea întregului judeţ. Totodată, s-au analizat judeţele din perspectiva disponibilităţii terenurilor pentru realizarea unui nou depozit sau care atestă proprietatea asupra acestor terenuri.
În acest context, au fost reţinute 9 judeţe, care fie au capacitate de extindere a depozitului existent, fie au facut dovada proprietăţii terenurilor necesare construcţiei unui depozit nou, respectiv: Arad, Constanta, Dolj, Gorj, Iasi, Mures, Neamt, Sibiu, Valcea.
Din aceste 9 judeţe au fost selectate cele care au un Plan Judeţean de Gestionare a Deşeurilor (PJGD), elaborat şi aprobat în conformitate cu prevederile OM 951/2007.
În cadrul acestei axe prioritare, POS Mediu va promova cu prioritate proiecte integrate de management al deşeurilor, care sunt în conformitate cu Planul Naţional de Gestionare a Deşeurilor, cu Planurile Regionale de Gestionare a Deşeurilor şi care respectă prevederile comunitare pentru acest sector.
Existenta unui document strategic pentru planificarea nevoilor investiţionale la nivelul judeţului, respectiv a unui Plan Judeţean de Gestionare a Deşeurilor, elaborat şi aprobat în conformitate cu cerintele OM 951/2007, reprezintă un pas important în elaborarea Master Planului, parte a Aplicatiei de finanţare.
Prin aplicarea acestui criteriu, au fost retinute în vederea prioritizarii, judeţele care au finalizat PJGD conform cu cerintele OM 951/2007 până la data de 25 ianuarie 2008, şi anume: Arad, Dolj, Mures, Neamt, Sibiu, Valcea.

II. Prioritizarea

Criteriile utilizate la prioritizare au fost următoarele:
 1. Procentul populaţiei din mediul rural care este deservită de servicii de salubrizare;
 2. Procentul populaţiei care colectează separat deşeurile menajere;
 3. Numărul staţiilor de transfer existente sau în curs de implementare;
 4. Staţii de sortare existente sau în curs de implementare;
 5. Staţii de compostare existente sau în curs de implementare;
 6. Termenul de sistare a activităţii tuturor depozitelor municipale neconforme, în conformitate cu HG 349/2005;
 7. Numărul spaţiilor de depozitare din mediul rural care trebuie închise până la 16.07.2009.
În urma prioritizării a rezultat următoarea ierarhie:
 1. Mures
 2. Sibiu
 3. Arad
 4. Dolj
 5. Neamt
 6. Valcea
Urmare a acestui proces de prioritizare, judeţele Mureş, Sibiu, Arad, Dolj, Neamţ vor fi sprijinite de programul de asistenţă tehnică PHARE pentru pregătirea aplicaţiilor de finanţare şi a documentelor suport.
Pentru celelalte 14 judeţe pentru care este necesară extinderea sistemelor existente de management al deşeurilor, aplicaţiile de finanţare vor fi pregătite cu sprijin PHARE CES 2006, începând cu anul 2009.

Axa prioritara 3


Prin Programul Operaţional Sectorial Mediu (POS Mediu), axa prioritară 3 “Reducerea poluării provenite de la sistemele de încălzire urbană” vor fi finanţate proiecte de investiţii pentru reabilitarea centralelor municipale de termoficare şi a reţelelor de distribuţie aferente care să conducă la reducerea emisiilor provenite de la sistemele de termoficare. Obiectivul acestei axe este de a contribui la îmbunătăţirea calităţii aerului în zonele vizate de proiect şi la îndeplinirea angajamentelor de aderare pentru sectorul calitatea aerului şi controlul poluării industriale.
Pentru identificarea şi prioritizarea proiectelor care pot primi finanţare din POS Mediu este în derulare, o asistenţă tehnică (PHARE 2005/017-553.04.03/08.01/EUROPEAID/123067/D/SER/RO), care vizează şi pregătirea a 3 aplicaţii de finanţare (proiecte) pentru sectorul termoficare. Valoarea totală de investiţii a acestor proiecte este estimată la 150 milioane Euro. Selecţia proiectelor se realizează în două etape - preselecţia şi prioritizarea.
Astfel, în luna noiembrie 2007, MMDD a lansat etapa de pre-selecţie a proiectelor în cadrul Axei Prioritare 3.
Procesul de pre-selecţie a ţinut seama de anumite criterii minimale, şi anume:
 1. Conformarea cu prevederile Tratatului de Aderare – secţiunea Mediu, precum şi cu cele ale legislaţiei româneşti în domeniu;
 2. Conformarea cu obiectivele Axei Prioritare 3 a POS Mediu;
 3. Existenta unei strategii locale de încălzire pe termen mediu/lung, ce include şi o analiză comparativă de opţiuni;
 4. Viabilitatea economică;
 5. Gradul de pregătire a documentaţiei necesare proiectului;
 6. Respectarea legislaţiei de achiziţii în selecţia operatorului de servicii de termoficare.
Etapa de pre-selecţie a inclus completarea unui chestionar de către 25 de municipalităţi care, potrivit Tratatului de Aderare au obţinut perioade de tranziţie pentru conformarea cu prevederile comunitare relevante sectorului de termoficare. Prin acest chestionar au fost solicitate informaţii specifice referitoare la organizarea şi funcţionarea serviciului de termoficare în municipalităţile respective, la strategia pe termen lung a sistemelor de termoficare, la necesităţile de investiţii pentru respectarea cerinţelor de mediu, etc.
În urma acestei etape, au fost pre-selectate, 15 municipalităţi, cu centralele de termoficare aferente.
Acestea sunt:
 1. Arad - CET Arad
 2. Bacau - CET Bacau
 3. Botosani - Termica Botosani
 4. Brasov - CET Brasov
 5. Braila - CET Braila
 6. Focsani - ENET Focsani
 7. Giurgiu - Uzina Termoelectrica Giurgiu
 8. Iasi - CET Iasi
 9. Oradea - Electrocentrale Oradea
 10. Ramnicu-Valcea - CET Govora
 11. Resita - Energoterm Resita
 12. Suceava - Termica Suceava
 13. Timisoara - Colterm Timisoara
 14. Turnu-Magurele - Calor Serv Turnu-Magurele
 15. Zalau - Uzina Electrica Zalau
Proiectele propuse de 10 muncipalităţi au fost respinse din următoarele considerente:
 • Oneşti – conform Tratatului de Aderare, centrala de termoficare (denumită instalaţie mare de ardere în directiva de specialitate a Uniunii Europene) coordonată de Termon Oneşti este închisă; în plus, situaţia financiară precară (lichidare judiciară) face imposibilă cofinanţarea unui eventual proiect;
 • Tulcea – nu există probleme de mediu cauzate de centralele de termoficare pe care le coordonează;
 • Bistriţa – procesul de producere, furnizare şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat a încetat în anul 2007;
 • Alexandria, Buzău, Cluj, Târgovişte, Vaslui, Piteşti, Prahova - contribuţia limitată la realizarea obiectivelor specifice ale Axei Prioritare 3 a POS Mediu.
Rezultatul preselecţiei a fost comunicat celor vizaţi.
În data de 26 februarie 2008 a avut loc o reuniune cu reprezentanţii tuturor celor 15 localităţi preselectate, în vederea clarificării unor aspecte esenţiale de natură tehnică, financiară, instituţională (inclusiv ajutor de stat) în contextul cerinţelor POS Mediu. În acest scop, în cadrul reuniunii, beneficiarii au primit un nou chestionar, mai detaliat.
Definitivarea procesului de prioritizare se va realiza până la sfârşitul lunii martie a.c. Primele 3 aplicaţii de finanţare vor fi pregătite cu sprijin PHARE CES 2005. Se are în vedere, într-o etapă ulterioară care va demara în anul 2009, pregătirea altor 5 aplicaţii cu sprijin PHARE CES 2006.
Sursa: MMDD

Vizualizări: 123