Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Trei Ghiduri ale Solicitantului pentru dezvoltare rurala in varianta finala

Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit a publicat Ghidurile Solicitantului, in varianta finala, pentru modernizarea exploataţiilor agricole, creşterea valorii adaugate a produselor agricole şi forestiere şi dezvoltarea satelor.

Măsura 121


„Modernizarea exploataţilor agricole” se încadrează în Axa I – „Creşterea competitivităţii sectorului agricol şi silvic” şi are ca obiective:

a. Introducerea şi dezvoltarea de tehnologii şi procedee noi, diversificarea producţiei, ajustarea profilului, nivelului şi calităţii producţiei la cerinţele pieţei, inclusiv a celei ecologice, precum şi producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile;
b. Adaptarea exploataţiilor la standardele comunitare;
c. Creşterea veniturilor exploataţiilor agricole sprijinite;
d. Sprijinirea membrilor grupurilor de producători sau ai altor forme asociative în vederea încurajării fenomenului de asociere.

Fondurile totale alocate Măsurii 121 prin FEADR sunt de 991.827.895 euro din care contribuţia Guvernului României – 20% si contributia Uniunii Europene – 80%.

Descarca Ghidul Solicitantului varianta finala

Măsura 123


"Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere" se încadrează în Axa I – „Creşterea competitivităţii sectorului agricol şi silvic” şi are ca obiective principale:
a. Introducerea şi dezvoltarea de tehnologii şi procedee pentru obţinerea de noi produse agricole şi forestiere competitive;
b. Adaptarea întreprinderilor la noile standarde comunitare atât în etapa de procesare cât şi în cea de distribuţie a produselor obţinute;
c. Îmbunătăţirea veniturilor întreprinderilor sprijinite prin creşterea valorii adăugate a produselor agricole;
d. Creşterea valorii adăugate a produselor forestiere precum şi a eficienţei economice a activităţii microîntreprinderilor, prin dezvoltarea şi modernizarea echipamentelor, proceselor şi tehnologiilor de prelucrare.

Fondurile totale alocate Măsurii 123 prin FEADR sunt de 1.071.174.126 euro (1,07 miliarde de euro) din care: contribuţia Guvernului României – 20% si contributia Uniunii Europene – 80%.

Descarca Ghidul Solicitantului varianta finala

Măsura 322


"Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale" se încadrează în Axa III – „Calitatea vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei rurale” şi are ca obiective:
a. Îmbunătăţirea infrastructurii fizice de bază în spaţiul rural;
b. Îmbunătăţirea accesului la servicii de bază pentru populaţia rurală;
c. Creşterea numărului de sate renovate;
d. Creşterea numărului de obiective de patrimoniu din spaţiul rural.
Fondurile totale alocate Măsurii 322 prin FEADR sunt de 1.546.087.425 euro (1,54 miliarde de euro) din care contribuţia Guvernului României – 20% si contribuţia Uniunii Europene – 80%

Descarca Ghidul Solicitantului varianta finala

Aceste fonduri pot fi accesate incepand cu acest an pana in 2013.

Sursa: APDRP

Vizualizări: 83